VÄLKOMNA! OBS! Begränsat antal platser.

Äntligen finns det ett arbetsverktyg för att förebygga och minska utmanande beteenden hos
vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning inom LSS, personkrets 1 och 2!
Det bygger på struktur, teamarbete och att
gruppen arbetar mot samma mål.
Arbetsverktyget är webbaserat som möjliggör att
man kan plocka ut statistik och på så vis kunna
arbeta med förbättringsarbete.
VÄLKOMNA!
OBS! Begränsat
antal platser.
Maila in er anmälan:
[email protected]