Läs mer (pdf-fil) - SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska

SFKS inbjuder till Workshop i Psykosomatisk
medicin och systemisk psykologi FAMILJEKONSTELLATIONER - Göteborg 11 - 12
mars 2017
- ett samarbete mellan Instituto Antares och SFSK - Svenska Föreningen för Systemiska
Konstellationer
Tema: ”Vår kropp och hälsa som budbärare av vår
historia”
Anmäl dig redan nu! Early Bird senast 15/1.
Medlemmar betalar reducerat pris!
Workshopledare Johannes Beckman & María Carmona:
”Denna workshop kommer att fokusera på samspelet mellan psykosomatisk medicin och systemisk
psykologi.
I grunden är ett symptom organismens reaktion på en faktisk konflikt som måste åtgärdas med hänsyn till
personens psykologiska och biografiska bakgrund.
Varje individ ingår i ett personligt familjesystem och inom ramen för detta system får konflikter och
symptom en djupare innebörd men även en möjlighet till upplösning.
Symptom är på så vis till gagn för den enskilde och dess system. Vi följer klienten för att avslöja det
budskap som ligger bakom symptomen, för att skapa förutsättningar för en förändring genom en ny
rörelse och ordning. "
Workshop
"Workshopen kommer att bjuda på både teoretiska och praktiska inslag. Lördag morgon kommer vi att ge
den teoretiska ramen för att kunna arbeta med enskilda fall under lördag eftermiddag och söndag. Vi
börjar med att titta på det psykosomatiska för att sedan arbeta med det systemiska och fenomenologiska
arbetet via familjekonstellationer."
Program
"- Undertryckning som roten till personliga och systemiska sjukdomar - ursprunget till symptomen
- Psykosomatiska vägar i en systemiskt synsätt
- Neuros och funktionell sjukdom
- Psykos, allergi och autoimmunitet
- Patologi av anpassning och organisk sjukdom
- Klinisk depression, tyst depression och den avbrutna rörelsen
- Den funktionella enheten av psyke, hjärna och organ: organens psykosomatiska språk
- Kärlekens ordningar och det systemiska budskapet av symptomen
- Bra och dåligt medvetande (consciousness) , medvetenhet och hälsa
- Från själens rörelser till andens rörelser - resan från sjukdom till hälsa”
Workshopledare
Dr. Johannes Beckmann: Läkare i allmänmedicin, psykoterapi och psykosomatisk medicin
María Carmona Sánchez: Psykolog, systemisk psykologi och
pedagogik. Gestaltterapeut och Familjekonstellatör
Bifogad fil är på engelska med foton på workshopledarna.
PRAKTISK INFORMATION
Datum: 11-12/3 --- Eventuellt även individuella sejourer 13/3
Workshop: 9.30 fika o mingel, start 10.00-18.00
SFSK håller årsmöte: 18.00 - 20.30
Workshop forts: söndag 9.00 -17.00
Språk: engelska
Plats: Göteborg, lokal meddelas senare
OBS! Medlemmar betalar reducerat pris!
Early Bird: Hela avgiften betalas senast 15/1.
Medlemmar 2500kr inkl. moms, icke-medlemmar 2900kr inkl. moms.
Inkluderar anmälningsavgiften à 500kr.
Pris fr.o.m. 16/1:
Medlemmar 3000kr inkl. moms, icke-medlemmar 3400kr inkl. moms
Anmälan gäller från fr.o.m. att anmälningsavgiften à 500kr är betald
Resterande belopp betalas senast 18/2 för att garantera din plats på workshopen.
Betala till SFSK bankgiro 121-4329, Handelsbanken
Avbokning:
- ingen återbetalning av anmälningsavgift
- du betalar 30% plus anmälningsavgiften om du avbokar senare än 18/2
Möjlighet till individuella sejourer måndag 13/3 – anmäl intresse!
Anmälan Workshop: Monica Cederholm, [email protected]
Välkommen!
SFSK – nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
www.sfsk.se