Program för dagen

Temadag Medicinska å ldersbedö mningar
Länsstyrelsen Västra Götalands län bjuder in till en temadag om
medicinska åldersbedömningar och barn som försvinner. Syftet med
konferensen är att ge en aktuell bild över kunskapsläge, erfarenheter
och arbetet med genomförande av åldersbedömningar.
Att barn försvinner kan vara en av flera konsekvenser av
åldersbedömningar.
Plats:
Länsstyrelsen Göteborg, Stora Badhusgatan 2
Lokal:
Hörsalen
Tid:
21 mars 2017 klockan 09.30 – 15:30
Kaffe och smörgås serveras från 9.30
Lunch ingår
Målgrupp: Ansvarig för mottagandet av ensamkommande barn
Information och anmälan:
Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats
Anmälan är bindande, men det går att överlåta platsen. Utebliven
avanmälan debiteras med 500 kr.
Sista dag för anmälan är 17 mars 2017.
Kontakta gärna oss om du har frågor:
Pia Severinsson, Länsstyrelsen Västra Götaland,
[email protected] eller 010-224 44 72
Välkomna!!
Anmälan senast den 17 mars 2017 via Länsstyrelsens webb
Program:
09.30 Registrering och kaffe
10.00 Välkomna och introduktion till dagen
Pia Severinsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
10.15 Rättsmedicinalverket
RMV:s uppdrag, processer och metoder runt
åldersbedömningar
Ann Lemne och Carl Johan Wingren
11.30 Fortsatta arbetet …….Studie/rapport åldersbedömningar
Carl-Erik Flodmark, Socialstyrelsen via Skype
12.00 Lunch, Comfort Hotel , Stenpiren
13.15 Migrationsverket
Åldersbedömningar i praktiken
Daniel Salehi, Migrationsverket
14.00 Paus med frukt
14.30 Barn som försvinner, nationellt och regionalt
Amir Hashemi-Nik och Kristina Körnung
15. 30 Konferensen avslutas
Välkomna!!
Anmälan senast den 17 mars 2017 via Länsstyrelsens webb