Årsmöteskallelse - Viskafors Vägförening

VISKAFORS VÄGFÖRENING
ÅRSMÖTE
21 mars kl. 19.00
Viskaforsskolans lilla matsal
Ärenden: Årsredovisning för 2016.
Budget och fastighetsavgift för 2017, val till styrelse
och övriga funktioner. Årsmöteshandlingar finns
tillgängliga på Viskafors bibliotek från den 6 mars.
Välkomna styrelsen