Kvänum Tradition 88 sidor

ä k t h e t i a l lt
–––
authenticit y in e very thing
b r o b y Dunvit/Soft white, 4
b r o b y Askgrå/Ash grey, 6
b r o b y Ren vit/Pure white, 10
b r o b y Ren vit/Pure white, 1 2
b r o b y Dunvit/Soft white, 1 4
b r o b y Ren vit/Pure white, 1 8
d a l b y Sotgrå, rökgrå/Soot grey, smoky grey, 20
d a l b y Ren vit/Pure white, 22
d a l b y French grey, 24
d a l b y Sotgrå, rökgrå/Soot grey, smoky grey, 26
d a l b y Dimgrå/Misty grey, 2 8
d a l b y v i k b y Sotgrå/Soot grey, 30
d a l b y Sand, 32
s u n d b y Rökgrå/Smoky grey, 34
s u n d b y Pärlgrön/Pearl green, 36
s u n d b y Rökgrå/Smoky grey, 3 8
v i k b y Ren vit/Pure white, 42
v i k b y Ren vit/Pure white, 44
v i k b y Ren vit/Pure white, 46
l i n n é Dunvit/Soft white, 48
l i n n é Dunvit/Soft white, 50
l i n n é Dunvit/Soft white, 5 2
t r o l l e Vitbonad ek/White-polished oak 5 4
t r o l l e Skog/Forest green, 5 8
t r o l l e Hav/Ocean blue, 64
t r o l l e Skog/Forest green, 66
s p a r r e Sand, 7 0
b a n é r Valnöt/Walnut, 72
b a n é r Dunvit/Soft white, 74
b a n é r Pärlgrön/Pearl green, 7 6
b r o b y Sotgrå/Soot grey, 7 8
b r o b y Dunvit/Soft white, 8 0
l i n n é Sotgrå/Soot grey, 82
d a l b y Dunvit/Soft white, 8 3
b r o b y , da l b y , 84
b r o b y Dunvit/Soft white, 85
broby
Broby är en innanförliggande lucka (22 mm) handmålad
på ask med synliga gångjärn. Ramens innerkant i hålkäl ­accentuerar atmosfären från sekelskiftet 1900. Luckan
­lämpar sig särskilt väl för kök med stora volymer i rymliga
hus och våningar. Broby ger vackra höjder och platsbyggd
känsla.
Broby is a recessed front model (22 mm) hand-painted on
ash, with visible hinges. The inner edge of the frame has a
hollow moulding, accentuating the turn of the 19th century
atmosphere a hundred years ago. This model is especially
well-suited in generous kitchens, in spacious homes. Broby
provides a beautiful sense of elevation and a tailor-made feel.
4
Broby dunvit handmålad på ask,
bänkskivor i grå kalksten från
Kinnekulle.
Broby soft white handpainted on ash,
worktops in grey limestone from
Kinnekulle.
5
Broby askgrå handmålad på ask, bänkskivor
i marmor från Carrara.
Broby ash grey handpainted on ash,
worktops in marble from Carrara.
6
7
Broby ren vit handmålad på ask. Bänkskivor i valnöt och Carrara
marmor, vita porslinsknoppar och skålhandtag i tenn.
Broby pure white handpainted on ash. Worktops in walnut and
Carrara marble, white porcelain knobs and pewter shell handles.
10
11
Broby ren vit, handmålad på ask. Bänkskivor i grå
kalksten från Kinnekulle.
Broby pure white, handpainted on ash. Grey worktops
in limestone from Kinnekulle.
12
13
Broby ren vit handmålad på ask, bänkskivor i svart granit
och rökt ek. Stor svart spis från AGA.
Broby pure white handpainted on ash, worktops in black
granite and smoked oak. Large stove from AGA.
14
15
16
17
Broby ren vit handmålad på ask, bänkskiva på köksö i brun
Silestone samt stänkskydd och nisch i Carrara marmor.
Broby pure white handpainted on ash, worktop on kitchen island
in brown Silestone and niche in Carrara marble.
18
19
dalby
Dalby är en innanförliggande lucka (22 mm) handmålad
på ask. Ramen har skarpt profilerad innerkant, synliga
gångjärn. Dalby är syster till Broby, en lillasyster som gör
som hon vill. Luckan har traditionella kvaliteter med ett
modernt uttryck.
Luckan Forsby är, för att klättra vidare i släktträdet,
en kusin och nättare variant, handmålad på möbelskiva
(19 mm) med ram, rak innerkant och synliga gångjärn.
Dalby is a recessed front model (22 mm) hand-painted on
ash. The frame has a sharply profiled inner edge, and visible
hinges. Dalby is the sister model of Broby; a younger sister
who goes her own way. This model has traditional qualities
with a modern expression.
Moving further up the family tree, the Forsby model is
a ­cousin and a neater version, hand-painted on furniture
­board (19 mm) with a frame, a straight inner edge and
visible hinges.
20
Dalby sotgrå och rökgrå handmålad på
ask, bänkskivor i Corian, diskho och
knoppar i porslin. Spis från Ilve och
fläkt från Kvänum.
Dalby soot grey and smoky grey
handpainted on ash. Worktops in
Corian, porcelain sink and knobs.
Cooking range from Ilve and extractor
fan from Kvänum.
21
Dalby ren vit handmålad på ask, bänkskivor i marmor
från Carrara, vitvaror från Gaggenau.
Dalby pure white handpainted on ash, worktops in
marble from Carrara, appliances from Gaggenau.
22
23
Dalby i specialkulör french grey handmålad på ask. Bänkskivor i
matt svart granit och vitvaror från Miele.
Dalby in special colour french grey handpainted on ash.
Worktops in black granite and appliances from Miele.
24
25
Dalby sotgrå och rökgrå, handmålad på ask,
bänkskivor i marmor från Carrara.
Dalby soot grey and smoky grey handpainted on
ash, worktops in marble from Carrara.
26
27
Dalby dimgrå handmålad på ask,
bänkskivor i svart granit.
Dalby misty grey handpainted on ash,
worktops in black granite.
28
29
Dalby och Vikby sotgrå, handmålad på ask. Bänkskivor i vitoljad
ek, glaserad lavasten och rostfri diskbänk med framkant i ek.
Skålhandtag och knoppar i krom. Svart spis från AGA.
Dalby and Vikby soot grey, handpainted on ash. Worktops in
white oiled oak, glazed lava stone and stainless steel with edge in
oak. Knobs and handles in chrome. Black stove from AGA.
30
31
Dalby sand handmålad på ask, bänkskivor i vit marmor,
Statuario. Köksö i ask, handmålad i kulören sotgrå.
Dalby sand handpainted on ash, worktops in marble,
Statuario. Kitchen island in ash, handpainted soot grey.
32
33
sundby
Sundby är en innanförliggande lucka (22 mm), handmålad
på ask med profilerad innerkant och vackert fasad spegel.
Synliga gångjärn ger en öppningsvinkel på ca 165 ­grader.
Om Dalby är Brobys lillasyster, är Sundby storasyster.
­Luckan förmedlar en upplevelse av sekelskifte och herrgårds­
kök, i varje tum gediget hantverk.
Sundby is a recessed front model (22 mm), hand-painted
on ash with a profiled inner edge and a beautifully bevelled
­panel. Visible hinges provide an opening angle of approximately 165 degrees. If Dalby is the younger sister of Broby,
then Sundby is the older one. The model is reminiscent of
manor kitchens and the ambience at the turn of the 19th century
into the 20th, every inch filled with solid craftsmanship.
34
Sundby rökgrå handmålad på ask,
bänkskivor i svart granit.
Sundby smoky grey handpainted on ash,
worktops in black granite.
Sundby pärlgrön handmålad på ask, bänkskivor
i ljus Silestone och stor spis från Ilve.
Sundby pearl green handpainted on ash,
worktops in Silestone and a large stove
(cooking range) from Ilve.
36
37
Sundby rökgrå handmålad på ask, bänkskivor i Carrara marmor,
svart spis från Ilve och fläktkåpan är handgjord av smeden Therese
Engdahl från Kinnekulle. Kakel från Fired Earth.
Sundby smoky grey handpainted on ash, worktops in Carrara marble,
black stove from Ilve and a handmade hood made by the black-smith
Therese Engdahl from Kinnekulle. Tiles from Fired Earth.
38
39
40
41
vikby
Vikby är en slät innanförliggande lucka (22 mm), hand­
målad på ask, kanske släktträdets excentriske onkel, en
­futurist från förra seklet. Luckan är både och, ett slags ­hybrid
som knyter an till Kvänums Innovation.
Vikby is a flat recessed front model (22 mm), hand-painted on
ash. Perhaps the eccentric uncle of the family tree, a ­futurist
from the previous century. The model is a hybrid, with ties to
Kvänum’s Innovation.
42
Vikby ren vit handmålad på ask,
bänkskivor i grå kalksten från
Kinnekulle samt ek på köksön.
Vikby pure white handpainted on ash,
worktops in limestone from Kinnekulle
and oak on the kitchen island.
Vikby ren vit handmålad på ask, bänkskivor i
kalksten från Kinnekulle.
Vikby pure white handpainted on ash, worktops
in limestone from Kinnekulle.
44
45
Vikby ren vit handmålad på ask, bänkskivor
i svart granit och vitvaror från Gaggenau.
Vikby pure white handpainted on ash,
worktops in black granite and appliances
from Gaggenau.
46
47
linné
Linné är en falsad lucka (22 mm) med smal ram och ­synliga
gångjärn. Ramens innerkant har en klassisk ”pärla” i
­profilen, likt pärlspontens lilla rundade upphöjning.
Luckan hör hemma i 20-talets klassicism och gör sig
­kanske bäst i ett något mindre kök.
Linné is a rebated front model (22 mm) with a narrow
frame and visible hinges. The inner edge of the frame has a
classic ‘pearl’ in the profile, like the small, rounded elevation
that can be found in panelling.
The model stems from 1920’s Classicism, and might be
best suited in a somewhat smaller kitchen.
48
Linné dunvit målad på ask,
bänkskivor i grå kalksten från
Kinnekulle. Fläktkåpa Sundby från
Kvänum.
Linné soft white painted on ash,
worktops in grey limestone from
Kinnekulle. Hood from Kvänum
named Sundby.
49
Linné dunvit målad på ask. Bänkskivor i oljad
ek. Diskho i porslin, rostfri spis från Ilve och
fläktkåpa Trolmen.
Linné soft white painted on ash. Oiled oak
worktops. Porcelain sink, stainless cooking
range from Ilve and Trolmen cooker hood.
50
51
Linné dunvit målad på ask. Bänkskivor i oljad
ek. Diskho i porslin, rostfri spis från Ilve och
fläktkåpa Trolmen.
Linné soft white painted on ash. Oiled oak
worktops. Porcelain sink, stainless cooking
range from Ilve and Trolmen cooker hood.
52
53
trolle
Trolle är en falsad lucka (22 mm). Den smala ramen är
­profilerad i innerkant, gångjärnen synliga. Luckan gör ett
nätt intryck, ett tidlöst utförande som fungerar lika fint i
30-talsköket som i det modernare.
Trolle is a rebated front model (22 mm) with visible hinges.
The narrow frame has a profiled inner edge. The model gives
a neat impression, a timeless execution that works just as
well in a 1930’s kitchen as in a more modern one.
54
Trolle vitbonad ek, bänkskivor i kalksten
från Kinnekulle. Handtag, blandare
och fläktkåpa i brons.
Trolle white-polished oak, worktops in
limestone from Kinnekulle. Handles,
mixer and fan in bronze.
56
57
Cool Classic Trolle skog målad på ask,
bänkskivor i spansk kalksten, San Vicente.
Cool Classic Trolle forest green painted on ash,
worktops in limestone from Spain, namned
San Vicente.
58
59
60
61
62
63
Cool Classic Trolle hav målad på ask,
bänkskivor i marmor från Carrara.
Spis och fläkt från La Cornue.
Cool Classic Trolle ocean blue painted on
ash, worktops in marble from Carrara.
Stove and fan from La Cornue.
64
65
Cool Classic Trolle skog och vitbonad ek i högskåp.
Bänkskivor i spansk kalksten, San Vicente.
Vitvaror från Gaggenau.
Cool Classic Trolle forest green and white-polished oak,
worktops in limestone from Spain namned San Vicente.
Appliances from Gaggenau.
66
67
68
69
sparre
Sparre är en falsad lucka (22 mm) med bred ram och synliga
gångjärn. Såväl ramens innerkant som ytterkant har en
rundad profil, likt Linnés ”pärla”. Men Sparre vill ha mer plats.
Tegnér är en slät falsad lucka (22 mm) med rundad ­profil
i ytterkant. Kan med fördel paras ihop med Sparre vars
ytterprofil är densamma, t ex som köksö.
Sparre is a rebated front model (22 mm) with a wide frame
and visible hinges. The inner and outer edges of the frame
have a rounded profile, much like Linné’s ‘pearl’. But Sparre
requires more space.
Tegnér is a flat rebated front model (22 mm), the outer
edge having a rounded profile. The model can be combined
with Sparre, as the two share the same outer profile, for
­example to create a kitchen island.
70
Sparre sand målad på ask, bänkskivor
i grå kalksten. Fläktkåpa Årnäs från
Kvänum.
Sparre sand painted on ash, worktops
in grey limestone. Hood from Kvänum
namned Årnäs.
banér
Banér är en slät falsad lucka (22 mm), en av de äldsta i
­produktion. Den hette från början just Slät, en menig soldat
som stigit i graderna och numera adlats. Synliga gångjärn
ger vidvinkel vid öppning, ca 180 grader. Luckan med
snäpphandtag är retro och signalerar 40-, 50- och 60-tal,
funkis, folkhem och framtidstro.
Banér is a flat, rebated front model (22 mm), one of the
­oldest in production. From the beginning it was simply ­called
‘Flat’, a private soldier who has moved up in the ranks, ­until
finally being knighted. The visible hinges ­provide a wide
angle when open, approximately 180 degrees. The model
with snap handles is a retro one, and exudes the 40s, 50s and
60s, functional style, and hopes for the future.
72
Banér valnöt på vitmålad stomme,
bänkskivor i Corian, handtag från
Kvänum.
Banér walnut on white cabinet frame,
worktops in Corian, handles from
Kvänum.
73
Banér dunvit målad på ask. Handtag i rostfritt
och teak, bänkskivor i laminat och rostfritt.
Banér soft white painted on ash. Stainless steel
and teak handles, worktops in laminate and
stainless steel.
74
75
Banér pärlgrön målad på ask med vit stomme, handtag
i teak. Spis och fläkt från Ilve, rostfria bänkskivor.
Banér pearl green painted on ash, with white cabinet
carcass, teak handles. Cooking range and extractor
fan from Ilve, stainless steel worktops.
76
77
andra rum
other rooms
Vi har lösningen för hela hemmet – från hall, sovrum,
­bibliotek och barnkammare till arbetsrum, grovkök,
­tvättstuga och vinkällare.
Kvänum kan erbjuda ett brett sortiment av förvaring
från dressing rooms och walk-in closets för hela garderoben
till lådor, schatull, askar och etuier i trä och randsytt läder för
små saker, smycken, minnen, hemligheter.
We have the solution for all areas of the home: from your
hall, bedroom, study and children’s rooms, to your home
office, u­ tility room, laundry room and wine cellar. Kvänum
­supplies a wide range of storage solutions from dressing rooms
and walk-in closets for your entire wardrobe, to drawers,
chests, boxes and cases in wood and edge-stitched leather for
small items, jewellery, keepsakes and secrets.
78
Broby sotgrå handmålad på ask, bänkskivor i marmor
från Carrara. Handfat och olivknoppar i vitt porslin.
Broby soot grey handpainted on ash, worktop i marble
from Carrara. Sink and knobs i white porcelain.
79
Broby dunvit handmålad på ask,
bänkskiva i marmor från Carrara.
Broby soft white handpainted on ash,
worktop in marble from Carrara.
80
81
Vitrinskåp i Linné sotgrå målad på ask.
Glass cabinet in the model Linné, painted
in soot grey on ash.
82
Dalby dunvit handmålad på ask,
bänkskiva i ljus Silestone.
Dalby soft white handpainted on ash,
worktop in Silestone.
83
Serveringsskåp i matsal, Broby askgrå handmålad på ask.
Glass cabinets in dining room, Broby ash grey handpainted on ash.
Porslinskåp i Dalby ren vit handmålad på ask.
Cabinet for china in the model Dalby pure white handpainted on ash.
84
Bibliotek i Broby dunvit, invändigt
handmålad i mörk blå, allt på ask. Stege i ek.
Library in Broby soft white and inside dark
blue handpainted on ash. Ladder in oak.
85
modeller
models
Våra modeller i traditionell stil är indelade i två kategorier,
falsade respektive innanförliggande luckor. Välj själv vilket som
passar din smak eller den tidsepok ditt boende är format efter.
Our traditional models are divided into two categories: rebated and
recessed fronts. Choose the style that suits your taste or the period of
history that your home is designed to match.
broby
dalby, ekeby
sundby
vikby, mellby
linné
trolle
sparre
kruse
banér, tegnér
86
Sidorna du hittills tittat på har gett dig en aning om hur våra
olika modeller ser ut. Här följer en genomgång över vilka olika
material och utföranden de olika köken finns i, även sådana du
inte sett på bilderna. Tänk på att detta bara är en översikt.
Våra kunniga inredare i våra showrooms kan vägleda dig
och ge dig de råd du behöver.
The pages so far have given you a little taste of what our various
models have to offer. The table below presents a list of the m
­ aterials
and designs used for the various kitchens, including those not
shown in the pictures. Consider this simply an overview.
The skilled interior design specialists at our showrooms will be happy
to provide the advice and guidance you need.
ash soft white
ash misty grey
ash lime
ash forest
ash ocean
ash ash-grey
ash smoky grey
ash dove blue
ask sand
ask kalk
ask skog
ask hav
ask askgrå
ask rökgrå
ask pärlgrön
ash soot grey
ask dimgrå
ash sand
ask dunvit
ask sotgrå
ask duvblå
laminat*
n
n
n
n
n
n
n
n
ekeby
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
vikby
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
dalby
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
broby
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
sundby
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
tegnér
n
n
trolle
n
n
n
n
linné
kruse
n
sparre
n
n
valnöt
ek
alm
banér
87
laminate*
ash pure white
n
walnut
n
ek vitbonad
n
oak
mellby
elm
ask ren vit
ash pearl green
versions
oak, white-polished
utföranden
kökets hus
kvänum
Välkommen till vår huvudutställning Kökets Hus, beläget vid E20 mellan Skara och
Vara. Kökets Hus rymmer en 700 m2 stor utställning med ett 20-tal m
­ iljöer samt ett
välkomnande café där du kan smälta dina intryck.
Welcome to Kökets Hus, our main exhibition centre, which is located next to the E20
between Skara and Vara, in Sweden. Kökets Hus comprises a 700 m2 exhibition featuring
20 or so displays, along with a welcoming café, which is the perfect place to muse on all
your impressions.
köke t s hus, bystorp, 535 92 kvän um, sweden.
tel:+46 512 298 90
THE COLOURS IN THIS CATALOGUE ARE SHOWN AS CLOSE TO THE REAL COLOURS AS PRINTING TECHNOLOGY ALLOWS.
© KVÄNUM KÖK AB. PRODUCTION: SEHÉLER NETWORK AB. PHOTOGRAPHY: JOHAN EKSTAM, PETER PHILLIPS. PRINTING: GÖTEBORGSTRYCKERIET.
88