Åkareplatsen Resecentrum

Åkareplatsen
Resecentrum
Mars 2017
Utvecklingen av Centralenområdet och det nya resecentrumet på Åkareplatsen fortsätter. Den
13 mars kommer vi att stänga av ett antal 10-minuters parkeringar på det område där taxi och
buss idag har sin uppställningsplats.
Ytan för taxibilar flyttas till samma område som bussarna. Vänligen se skyltning på plats.
Arbetet innebär fortsatt begränsad framkomlighet på Åkareplatsen.
Med vänlig hälsning
Park- och naturförvaltningen
Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Christian Björkman 0708251098
Entreprenörens platschef: Asmir Ljajic, telefon 031-3684805
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: [email protected]
www.goteborg.se/akareplatsen