kvinnokonvent170401, 108.55 KB

” D A G S
B Ö R JA
ATT
L E VA !”
V Ä L K O M N A
T I L L
K V I N N O K O N V E N T
U M E Å
I
Lördagen den 1 april 2017
kl.09.00-16.00
Program:
Tegsgruppens lokal Bryggargatan 43 F,
09.00 –09.30 Frukostmingel
Umeå
09.30-10.30 Kvinnomöte (slutet)
11.00-12.00 Kvinnomöte (slutet)
Tema:
”Dags att börja leva!”
12.00-13.30 Gemensam lunch på
Mehnam (thairestaurang som ligger på
Teg,) Vi åker i gemensamma bilar och vi
förbokar bord. Vill man kan man självklart äta egen medhavd mat i lokalen eller lösa det på annat sätt.
13.30-14.30 Kvinnomöte (slutet)
15.00-16.00 Extrainsatt ordinarie möte
(öppet)
Kontakt/frågor: Katarina, 070-3637240