Vandringsprogram 2017

Sandvikens lokalavdelning
www.friluftsframjandet.se/sandviken
Natur och kulturvandringar 2017
För dagsvandringarna gäller följande: Samling vid Lidl i Sandviken. Samåkning till startplatsen. Som
medresenär betalar jag 5 kr/mil till chauffören. Ingen förhandsanmälan utom till vandring med
övernattning. Medtag alltid matsäck, vatten och regnplagg.
Onsdag 26 april
Inspektionsvandring Långbodarna – Härnen tur-retur på Gästrikeleden
ca 11 km. Samling 09.30 vid Lidl eller 09.50 vid Långbodarna. Matsäck
för en matpaus.
Onsdag 3 maj
Inspektionsvandring på Gästrikeleden Dalfors, Åmotan – Långbodarna
tur-retur ca 10 km. Samling 09.30 vid Lidl eller 09.50 där vägen till
Åmotan möter Gästrikeleden. Matsäck för en matpaus.
Söndag 7 maj
Fågelvandring Gysinge mot Koversta Gammelby med fågelkännaren Ulf
Hultinger. Samling 08.30 vid Lidl Obs tiden! eller 09.15 på stora
parkeringen i Gysinge. Matsäck för två pauser.
Söndag 14 maj
Vandring, tillsammans med STF, Högbo – Rosenbergsstugan längs
Gästrikeleden 8 km eller 16 km för de som vill gå tillbaka. Matsäck för
en till två pauser. Samling 09.30 vid Lidl eller 09.45 i Högbo stora
parkeringen.
Onsdag 17 maj
Kvällsvandring till Kvarnströmmen i Sandviken. Samling vid badhusets
parkering kl 17.00. Medtag matsäck. Friluftsfrämjandet bjuder på korv
och grillning.
Lördag 20 maj
Vandring Högtorp – Mackmyra tur-retur ca 12 km. Vi går från Högtorp
vid gamla Gävlevägen, längs Gästrikeleden till Mackmyra, där vi äter vår
medhavda matsäck tillsammans med Gävle Friluftsfrämjande, som
vandrar från Gävlehållet till Mackmyra. Samling vid Lidl 09.30 eller vid
Högtorp 09.45. Matsäck för två pauser.
Lördag 27 maj
Axmarby – Hedenstugan i Hamrånge ca 10 km, då vi också inbjudit
pilgrimsvandrarna. Samling 09.30 vid Lidl eller 10.30 vid 500 -600m
efter järnvägsövergången och till höger på Grönsinkavägen en liten bit.
Matsäck för en paus. Ciceron är Jan Ericsson, som även upprättat leden.
Söndag 11 juni
Vandring runt Västerhällarna i Järbo ”Klassikern”, tillsammans med
STF ca 12 km. Matpaus uppe på Västerhällarna. Samling 09.30 vid Lidl
eller 09.50 vid idrottsplatsen i Järbo. Matsäck för en paus.
Onsdag 14 juni
Kvällsvandring till Sjöbergs fäbod från Stensätra IP tur-retur ca 7 km.
Samling vid Stensätra IP 17.00 Matsäck med kvällsfika på fäboden , där
Ewa Eklund berättar om fäbodliv.
Lördag 19 augusti
Vandring runt Hornbergsklack i Årsunda ca 10 km. Samling 09.30 vid
Lidl eller 09.50 Årsunda IP. Matsäck för en paus.
Lördag 26 – söndag 27augusti Vandring med övernattning på Finnskogsleden.
Finnskogsleden ligger strax söder om Bollnäs och är en rundled på ca 35 km. Leden
passerar genom ett landskap där tydligt minne av finnbosättningar finns. Leden går också genom
vargreviret vid Stora Blyberget. Vi vandrar den på två dagar med övernattning i eget tält i skogen.
Deltagarna har med sig egen utrustning och den mat och dryck som krävs för eget behov. Ledare är
Joakim Helmbrant, som kommer med närmare information till alla anmälda.
Anmälan till Kristina Lundström senast 7 augusti
[email protected] eller tel. 070 2631109
Onsdag 30 augusti
Kvällsvandring Skatfors – Hohällan tur-retur. Samling 17.00 vid Lidl i
Sandviken eller 17.20 i Skatfors där Gästrikeleden passerar.
Kvällsmatsäck medtas.
Lördag 9 september
Mocksjön – Jädraås ca 14 km. Samling 09.30 vid Lidl eller vid Mocksjön
10.00. Medtag matsäck för två pauser
Söndag 17 september
Gysinge- Hedesunda ca 12 km. Samling 09.30 vid Lidl eller 10.15 i
Gysinge, där Gästrikeleden passerar väg 272 norrut. Matsäck för en
paus.
Lördag 23 september
Jädraås – Kungsberg ca 12 km. Samling 09.30 vid Lidl eller Jädraås vid
Smedjan och hängbron 09.50. Matsäck för två pauser.
Söndag 1 oktober
Brattfors – Rönnåsen tur-retur ca 15 km på Gästrikeleden. Samling
09.30 vid Lidl eller 10.00 i Brattfors där leden passerar. Sven Henriksson
följer med som guide och berättar om leden. Matsäck för två pauser.
Lördag 18 november
Djurspårvandring från Björkmuren i Järbo med Ove Eriksson som
guide. Samling 09.30 vid Lidl eller 09.50 i Björkmuren. Matsäck för en
paus.
Vandringsledare
Ildri Guleng, Ronald Hansson, Joakim Helmbrant, Kristina Lundström
Vid frågor kontakta Kristina Lundström, [email protected] tel. 070 2631109