Ladda ned en PDF på inbjudan - Sydsvenska Industri

Olofström - 15 mars 2017
BusinessForum Industri 2017
Årets upplaga av BusinessForum 2017 Nyindustrialiseringstrategin,
kunskapslyft industrin.
Då är det dags! Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och
Techtank i Olofström bjuder in till en kunskapsintensiv dag i industrins
tecken.
Välkommen att ta del av tankar och kunskaper om framtidens industriella
möjligheter av Volvo Cars, forskningsinstitutet Swerea IVF, IUC Syd,
Handelskammaren och teknikklustret Techtank.
Praktisk information
Program:
Samling, vi börjar med lunch.
Datum
15 mars 2017
Välkommen och inledning av Stephan Müchler, VD, Handelskammaren
(moderator)
Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi
Eva Lindström, statssekreterare hos närings-och innovationsminister
Mikael Damberg, berättar om regeringens nyindustrialiseringsstrategi
med extra fokus på kompetensförsörjning.
Industriell Revolution
Sten Grahn, forskare på Swerea IVF och Mälardalens Högskola ger en
framtidsspaning över marknadsutveckling, ny teknik, digitalisering och
förväntade konsekvenser av den utvecklingen. Utvecklingen kommer att
innebära stora utmaningar för samhälle, företag och individer. Insikt i
begrepp som "superstar economy, "automation som arbetssätt",
"värdebaserad ekonomi" och "digitala plattformar" är ett första steg i att
möta utmaningarna.
Vad sker i näringslivet?
Gert Frick, Director Volvo Car Manufacturing System på Volvo Cars
Sweden, ger oss Volvos syn på framtidens produktion.
Plats
Olofström
Volvo, Bruksgatan 1
Tid
12:30-16:00
Pris
350 kr/pers för medlemsföretag i
Handelskammaren
650 kr/pers för icke medlemmar.
Moms tillkommer
Techtanks medlemsföretag 350
kr/person
Anmälan
Görs på vår hemsida
handelskammaren.com eller via
e-post
[email protected]
Anmälan är bindande, men platsen
kan överlåtas.
HANDELSKAMMAREN
Peter Westher
0480-44 41 60
Sista anmälningsdag
9 mars 2017
Ulrika Dieroff
040-690 24 29
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Malmö | Halmstad | Helsingborg | Kalmar | Karlskrona | Kristianstad | Växjö
Se nästa sida
www.handelskammaren.com
Olofström - 15 mars 2017
BusinessForum Industri 2017
Kompetensförsörjning
Stephan Müchler, VD Handelskammaren, vilka utmaningar står industrin inför att hitta rätt kompetens.
Mingel, frukt- och kaffepaus
Omvärlden kräver förändring bygg din egen framtid
Birgitta Öjmertz, programdirektör för Produktionslyftet pratar om hur man går Från visioner till medvetna vägval det svåra är inte att upprätta en strategi, utan att genomföra den. Att förnya i grunden kräver att du och dina
kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt, att ni investerar tid och kraft och att ni uthålligt kan driva en
linje. Birgitta Öjmertz berättar om hur ni kan arbeta med att stärka er förmåga att manövrera i den snabba
utvecklingen och om konkreta möjligheter att medverka i Produktionslyftets Startprogram med fokus Industriell
digitalisering.
Vilken roll har industriklustren IUC Syd och Techtank i hanteringen av denna förändring?
Jenny Bramell, VD IUC Syd och Anders Borgehed, Klusterledare Techtank.
Sammanfattning och avslutning.
Välkommen!