Inbjudan 2017 PDF.

t
fek lle!
Per stillfä
g
nin
ä
r
t
Inbjuder till
HALLANDSLOPPET
&WAPNÖRUNDAN
LÖRDAGEN DEN 6 MAJ 2017
Det är dags för det 46:e Hallandsloppet och den 12:e Wapnörundan som går i
Halmstads vackra omgivningar. Detta är en minnesvärd upplevelse vare sig du gör
din första eller har startat flera gånger i ett cykelmotionslopp.
ANMÄL DIG NU och ha chans till fina priser!
PARTNERS
Cykelmagneten
HALMSTAD - GÖTEBORG
SPONSORER
STATOIL
SANNARP
Start och mål vid Utsiktstornet på Galgberget för alla lopp.
Distanser och avgifter:
100 km start kl. 09.00. Välj startfålla efter hastighet. Startavgift 300:36 km Vintage start kl. 09.20. Välj startfålla efter hastighet. Startavgift 150:36 km start kl. 09.30. Välj startfålla efter hastighet. Startavgift 150:11 km Wapnörundan start kl. 10.00 Välj dina cykelkompisar i startfållan. Startavgift 100:Barn under 12 år i vuxens sällskap 36 km och 11 km halv avgift.
Målgången stänger kl.15.00.
Omklädning: Actic Karlsbergsvägen 2A. Öppet kl. 07.30-16.00.
Anmälan: Görs på talongen nedan eller via www.ckbure.se.
När betalningen registrerats kommer startlistor att publiceras på vår hemsida.
OBS! viktigt att betalningen är oss tillhanda på pg 937608-8 i samband med anmälan för att registrering skall kunna
ske i tid.
Nummerlapparna kan hämtas på Actic fre 5 maj kl. 15.00-19.00 samt vid starten lör 6 maj fr.o.m. kl. 07.30.
Sista anmälningsdag den 1 maj.
Efteranmälan kan göras vid startplatsen fr.o.m. kl. 07.30 till 15 min innan start av respektive sträcka mot en extra
avgift om 100 kr för 100 km, och 70 kr för 36 km, 60 kr för Wapnörundan.
Barn under 12 år i vuxens sällskap 36 km och 11 km halv avgift.
OBS! Efteranmälan endast kontant- eller Swish-betalning.
Sjukvård och service: Deltagarna cyklar på egen risk och ska följa gällande trafikregler. Hjälm rekommenderas för
alla. Cykel skall vara godkänd enligt trafiklagstiftningen. Första förband och enklare service utmed banorna.
Plaketter och medaljer till alla. På Hallandsloppet erhålls en bronsplakett. Vart 5:e år en specialplakett.
Ange i anmälan vilket lopp i ordningen du cyklar.
På Wapnörundan erhålls medalj.
Vinster utlottas på startnumren.
Hallandsloppet är ett av Svenska Cykelförbundet sanktionerat motionslopp.
Upplysningar
PM: se hemsida.
www.ckbure.se • E:post: [email protected] • Tel: 076-8444888
Anmälningstalong
Texta! En anmälningslista per bana. Skriv fler listor vid behov. Skicka in anmälan senast den 1 maj
Betala samtidigt avgift till plusgiro 937608-8. Du kan även anmäla via vår hemsida: www.ckbure.se
RINGA IN RÄTT ALTERNATIV!
Antal lopp i år:
100 KM 36 KM VINTAGE 36 KM 11 KM
300:-
150:-
150:-
100:-
Övriga: (ange födelseår för barn under 12 år (halv avgift), utom 100 km).
Adress:
Gruppnamn:
Postnummer, Ort:
Namn:Antal lopp i år:
E-post:
Namn:Antal lopp i år:
Tel:
Namn:Antal lopp i år:
Namn:Antal lopp i år:
Namn:Antal lopp i år:
Bohusgatan 5. 302 38 Halmstad
Namn:Antal lopp i år: