Hitta till Vuxenhabiliteringen i Arvika

Hitta till Vuxenhabiliteringen i Arvika
Adress:
Vuxenhabiliteringen
Lena Holmén Dahlström (kurator)
Nygatan 12
671 32 ARVIKA
Tel: 0570-71 27 46
Fax:0570-71 27 48
E-post:[email protected]
Lokalkontoret i Arvika ligger i samma lokaler som
Barn- och Ungdomshabiliteringen (BUH)
Habiliteringens
parkering 4 platser
Vuxenhabiliteringens
kontor