Musikgudstjänst med temat

Musikgudstjänst med temat
Gloriakören, barnkör och musiker under ledning av: Helene Olaison
Textläsning: Cristina Lenells och Stina Pallinder
SÖNDAG 26 MARS KL. 19.00
EQUMENIAKYRKAN I VÄXJÖ
Fri entré! Insamling till kyrkans diakonala verksamhet. Välkomna!