HÄR - Svenska Humanistiska Förbundet

Svenska Humanistiska Förbundet
Kalender 2017-2018
2017
19 maj: Förbundsstyrelsen sammanträder
Augusti: Lars Lönnroths bok Från Tacitus till Tolkien beräknas föreligga
20 augusti: Årsboksbeställningarna ska vara inlämnade
1 september: Medlemsavgifterna ska vara betalda
8 september: Förbundsstyrelsen sammanträder
28 september- 1 oktober: Bokmässan i Göteborg
6 -8 oktober: De Svenska Historiedagarna i Borås
1 november: Förslag till stadgeändring ska vara inlämnade
17 november: Förbundsstyrelsen sammanträder
2018
2 januari: Förslag till årets stipendiat ska vara inlämnade
2 januari: Förslag till tema/författare för årsboken kan lämnas löpande till
bokkommitténs sammankallande Lena Milton. Förutom kontakter via epost sammanträder dock kommittén endast i samband med årsmötet, och
det är en fördel om förslag kan diskuteras av alla gemensamt vid detta
tillfälle. Lämna därför gärna förslag senast detta datum.
Förslag till de s.k. småskrifterna kan dock lämnas när som helst under
året.
19 januari: Förbundsstyrelsen sammanträder
Senast 2 februari, 4 veckor före årsmötet: Kallelser till årsmötet sänds ut.
Senast 16 februari, 2 veckor före årsmötet: Förslag från lokal-förbunden
till årsmötet ska vara inlämnade
22 februari Anmälan till årsmötet ska vara inlämnade. Avgifter för mingel
eller extra lunchgäster skall ha betalats in.
1 mars: Årsberättelserna från lokalförbunden ska vara inlämnade till
sekreteraren i centralförbundet
3 mars: Förbundsstyrelsen sammanträder
3 mars: Årsmöte i Uppsala
3 mars: Offentlig Årshögtid i Uppsala
18 maj: Förbundsstyrelsen sammanträder