INTRODUKTIONSPROGRAM – JÄMFÖRELSE

För vem?
Innehåll
Syftar till
n
io
S
du pråk
kt in
io tr
n o-
In
alt div
er idu
na el
tiv lt
kt
tro
du
Yr
ke
sin
P
in rog
di ra
vid m
ue i n r i
llt k ta
va t
l
P
ut rep
bi ara
ld n
ni dng
INTRODUKTIONSPROGRAM
– JÄMFÖRELSE
För dig som är
studiemotiverad
men saknar
behörighet till
nationellt program
på gymnasiet.
För dig som vill gå ett
yrkesprogram men
saknar behörighet. För
att bli antagen måste
du ha godkända betyg
i sv/sv som andraspråk
och i eng eller ma samt
i minst 4 andra ämnen
eller i sv, eng och ma
samt i minst 3 andra
ämnen.
För dig som saknar
betyg i ett eller flera
ämnen, men vill bli
behörig till en
yrkesinriktad
utbildning eller gå
vidare till arbete.
För dig som inte
riktigt vet vad du vill
och har många
ämnen kvar för att
bli behörig till
nationellt program.
För dig som nyligen
anlänt till Sverige
och behöver lära
mer svenska för att
gå vidare i
gymnasieskolan
eller till annan
utbildning.
På kort tid (max 1 år)
kompletterar du din
grundskoleutbildning för att bli
behörig till nationellt
program.
Du följer undervisningen på ett
nationellt
yrkesprogram
samtidigt som du
kompletterar med
de grundskoleämnen som saknas för
behörighet till
programmet.
Du kan läsa kurser
från yrkesprogram
samt grundskoleämnen som du inte har
betyg i. Du kan även
ha APL/arbetsplatsförlagt lärande eller
praktik.
Utbildningen
utformas efter dina
behov och
förutsättningar.
Du kan läsa
grundskoleämnen,
gymnasiekurser,
få praktik eller hjälp
att hitta din
motivation.
Du läser svenska/
svenska som
andraspråk men
även grundskoleoch gymnasieämnen
som du behöver för
din fortsatta
utbildning.
Att på kort tid ge dig
behörighet till ett
yrkesprogram eller
högskoleförberedande program.
Att på kort tid göra
dig behörig till valt
yrkesprogram.
Att underlätta för
dig att få arbete
eller gå vidare till
studier på ett
nationellt
yrkesprogram.
Att du ska kunna
gå vidare till
yrkesintroduktion,
annan utbildning
eller arbetsmark-naden.
Att göra dig
behörig till
nationellt program,
annat introduktionsprogram eller annan
utbildning.