Medicinska biblioteken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset…

Medicinska biblioteken,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset…
Välj ur vår meny av föreläsningar – vi kommer gärna till dig!
Informationssökning - PubMed, Cinahl, Cochrane…
Vi visar hur du använder bibliotekets databaser, formulerar en sökfråga och sparar dina
sökningar. Du väljer själv vilken/vilka databaser du vill lära dig mer om!
Hitta dina tidskrifter och artiklar via E-biblioteket
Via E-biblioteket når du fulltextartiklar i tusentals tidskrifter sjukhuset och regionen
prenumererar på. Vi visar hur du kommer åt tidskrifter och fulltextartiklar, beställer
artiklar och får åtkomst hemifrån.
Kom igång med BrowZine – medicinska tidskrifter i din läsplatta
Ladda ner appen och hantera dina tidskrifter.
Kom igång med Clinical Key
Databas för evidensbaserat kliniskt beslutstöd. Innehåller elektroniska tidskrifter och
böcker med klinisk inriktning, bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska
behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar (First Consult)
Håll dig uppdaterad!
Vi berättar hur du håller koll på nyheter inom ditt område och visar olika sätt att bevaka
detta – via PubMed, RSS och ToC-alerts.
Hitta information till din patient
Pålitlig information till din patient om sjukdomar och behandlingar, pedagogiska bilder
och patientinformation på andra språk än svenska.
Samtliga föreläsningar tar mellan 20 och 30 minuter.
Vi skräddarsyr gärna en föreläsning efter dina önskemål!
www.sahlgrenska.se/bibliotek
Medicinska biblioteket
Mölndals sjukhus
Entréplanet Hus T
031-343 10 21
[email protected]
Kliniska centralbiblioteket
Sahlgrenska sjukhuset
Vita stråket 12, uppgång L,
plan 1
031-342 95 59
Medicinska biblioteket
Östra sjukhuset
Huvudentrén,
Centralkliniken
031-343 48 91
[email protected]
[email protected]