senaste rankinglistan - Masthugget Familjeläkare och

Nationell patientenkät mäter invånarnas egna upplevelse av vårdcentralen.
Resultaten visar att en stor del av patienterna upplever bemötandet som väldigt gott och att de skulle rekommenderar sin hälso-/ vårdcentral till någon annan.
Det område där patienterna upplever störst förbättringspotential är inom kontinuitet och koordinering. Resultaten är statistisk säkerställda och har en god representativitet på nationell- och landstings/regionnivå.
Här följer ranking 2013-2016 i de kommuner och stadsdelar där Nötkärnan är verksamma.
Nationell Patientenkät 2013
Alingsås
Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC
Vårdcentralen Ängabo
Vårdcentralen Sörhaga
Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum
Vårdcentralen Sollebrunn
Helhetsintryck
83
71
69
69
61
Bemötande
97
89
88
93
84
Delaktighet
90
76
74
82
71
Information
85
73
71
80
68
Förtroende
90
83
85
87
74
Upplevd nytta Rekommendera
87
95
78
81
80
87
82
83
73
67
Göteborg Centrum/Linné
Nötkärnan Masthuggets Familjeläkare och BVC
Capio Vårdcentral Gårda
Kvarterskliniken Lorensberg
Vårdcentralen Läkarhuset
Vårdcentralen Masthugget
Capio Vårdcentral Axess
Vårdcentralen Carlanderska
Läkarhuset +7 Vårdcentralen
Järnhälsan
Allemanshälsans vårdcentral Landala
Vårdcentralen Kungshöjd
Vårdcentralen Majorna
Vårdcentralen Gibraltargatan
Kungsportsläkarna
Helhetsintryck
81
80
80
80
78
76
74
73
72
71
68
63
58
54
Bemötande
94
93
96
94
94
92
91
89
92
87
88
85
83
76
Delaktighet
85
82
88
83
85
80
80
78
77
74
70
67
65
60
Information
81
80
84
82
81
80
79
73
78
71
69
70
59
60
Förtroende
91
91
94
91
93
90
86
85
85
78
81
77
66
65
Upplevd nytta Rekommendera
85
89
84
93
89
89
86
90
86
91
80
83
81
90
79
81
80
84
80
82
74
79
71
73
65
67
65
67
Mölndal
Nötkärnan Kållereds Familjeläkare och BVC
Läkargruppen Mölndalsbro
Allemanshälsans vårdcentral Jungfruplatsen
Vårdcentralen Krokslätt
Ekenhälsan
Capio Vårdcentral Mölndal
Vårdcentralen Åby
Vårdcentralen Lindome
Helhetsintryck
83
79
78
71
71
68
68
62
Bemötande
93
93
92
91
88
90
88
85
Delaktighet
88
85
85
79
77
77
79
71
Information
85
84
82
73
74
77
73
63
Förtroende
87
92
86
81
81
84
83
76
Upplevd nytta Rekommendera
89
89
87
93
87
88
81
83
80
82
79
75
73
78
74
68
2013 forts.
Göteborg Nordost
Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC
Vårdcentralen Lövgärdet
Nya vårdcentralen Kortedala Torg
Familjehälsan Vårdcentral
Vårdcentralen Gamlestadstorget
Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC
Vårdcentralen Angered
Angereds Läkarhus
Helhetsintryck
76
73
71
69
67
66
66
60
Bemötande
91
88
88
87
86
87
87
80
Delaktighet
81
73
74
72
72
74
70
66
Information
86
75
78
81
73
69
75
62
Förtroende
91
81
82
88
81
81
74
75
Upplevd nytta Rekommendera
82
80
79
80
82
82
76
79
76
76
78
76
73
71
71
67
Göteborg Västra
Helhetsintryck
84
Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC
Wästerläkarna
83
Vårdcentralen Styrsö
82
Vårdcentralen Slottsskogen
76
Capio Vårdcentral Billdal
75
Johannesvården - Vårdcentral och BVC
75
Vårdcentralen Opaltorget
74
Vårdcentralen Askim
74
Västerleden Vårdcentral och Hälsocenter - Frölunda
69
Allemanshälsans vårdcentral Frölunda
68
Vårdcentralen Kungssten
68
Vårdcentralen Högsbo
64
Vårdcentralen Frölunda
61
Västerledens Vårdcentral
57
Bemötande
97
95
96
92
92
90
92
91
87
91
89
84
83
83
Delaktighet
89
84
89
80
83
81
82
81
75
78
77
73
65
68
Information
88
82
90
80
81
80
82
78
74
77
70
65
68
71
Förtroende
94
95
92
86
89
89
88
85
88
81
86
78
73
70
Upplevd nytta Rekommendera
91
95
87
97
89
93
85
85
87
87
80
86
84
85
80
84
78
81
85
81
78
72
75
75
73
70
74
73
Kungsbacka
Nötkärnan Säröledens Familjeläkare
Stenblommans Vårdcentral
Husläkarna i Vallda
Vårdcentralen Fjärås
Vårdcentralen Onsala
Vårdcentralen Åsa
Husläkarna i Kungsbacka
Vårdcentralen Kungsbacka
Vårdcentralen Särö
Bemötande
96
94
95
92
93
92
94
91
89
Delaktighet
90
86
89
83
84
78
81
79
77
Information
84
86
88
82
80
79
82
81
75
Förtroende
93
91
93
88
88
89
86
90
82
Upplevd nytta Rekommendera
87
97
89
95
89
95
85
88
86
87
86
85
82
82
84
85
83
85
Helhetsintryck
85
82
81
77
75
75
74
73
69
2013 forts.
Göteborg Hisingen Centralt
Vårdcentralen Tuve
Vårdcentralen Brämaregården
Vårdcentralen Eriksberg
Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC
Vårdcentralen Bjurslätt
Vårdcentralen Backa
Capio Vårdcentral Lundby
Vårdcentralen Kyrkbyn
Vårdcentralen Kärra
Backa Läkarhus
Vårdcentralen Biskopsgården
Selmas Läkarhus
Helhetsintryck
75
74
74
73
73
69
69
68
67
66
63
61
Bemötande
96
91
92
91
89
92
91
87
90
84
84
82
Delaktighet
85
81
77
77
80
74
74
76
78
72
70
64
Information
84
81
78
75
82
76
71
68
75
79
76
62
Förtroende
91
88
88
86
90
84
83
74
84
82
79
73
Upplevd nytta Rekommendera
85
89
82
84
80
86
80
81
83
86
78
79
77
82
79
79
75
78
80
77
76
62
74
74
Alingsås
Nötkärnan Sävelången Familjeläkare o BVC
Närhälsan Ängabo vårdcentral
Närhälsan Sörhaga vårdcentral
Närhälsan Sollebrunn vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
Delaktighet
Bemötande
Kontinuitet
Information
Tillgänglighet
89
72
75
73
88
77
72
73
94
85
87
83
80
66
55
66
88
70
67
70
92
75
72
78
Göteborg Centrum/Linné
Nötkärnan Masthugget Famläk BVC
+7 Vårdcentralen
Kungsportsläkarna
Kvarterskliniken Husaren
Vårdcentralen Läkarhuset
Vårdcentralen Carlanderska
Kvarterskliniken Lorensberg
Närhälsan Kungssten vårdcentral
Närhälsan Masthugget vårdcentral
Närhälsan Kungshöjd vårdcentral
Närhälsan Slottsskogen vårdcentral
Järnhälsan
Capio Vårdcentral Axess
Närhälsan Biskopsgården vårdcentral
Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral
Närhälsan Majorna vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
Delaktighet
Bemötande
Kontinuitet
Information
Tillgänglighet
83
75
78
72
72
76
73
72
73
75
72
71
68
62
63
56
93
85
88
79
90
89
82
81
89
84
80
80
78
72
78
68
86
75
62
61
77
67
67
66
77
69
58
66
61
56
55
39
85
70
76
78
73
72
70
75
75
74
74
73
67
62
61
48
92
79
80
80
79
75
82
81
79
73
82
84
76
62
75
62
Nationell Patientenkät 2015
94
77
72
71
89
82
81
81
80
78
77
77
75
75
74
73
72
65
63
54
87
66
77
77
75
68
74
72
77
68
72
70
60
60
62
38
2015 forts.
Mölndal
Nötkärnan Kållered Famläk BVC
Allemanhälsans VC Jungfruplatsen
Capio Vårdcentral Mölndal
Läkargruppen Mölndalsbro
Ekenhälsan
Närhälsan Krokslätt vårdcentral
Närhälsan Åby vårdcentral
Närhälsan Lindome vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
Delaktighet
Bemötande
Kontinuitet
Information
Tillgänglighet
86
72
78
77
63
79
70
65
79
71
78
78
66
78
71
70
92
87
82
89
73
85
77
79
87
78
73
78
57
66
55
44
83
79
75
79
66
78
63
67
90
92
87
84
80
78
72
70
Göteborg Nordost
Nötkärnan Bergsjön VC och BVC
Familjehälsan Vårdcentral
Närhälsan Lövgärdet vårdcentral
Närhälsan Angered vårdcentral
Nötkärnan Kortedala VC och BVC
Nya vårdcentralen Kortedala Torg
Angereds Läkarhus
Närhälsan Gamlestadstorget VC
Angered Care Vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
Delaktighet
Bemötande
Kontinuitet
Information
Tillgänglighet
88
68
72
72
77
64
61
61
53
75
63
71
70
74
67
61
69
56
90
80
85
81
83
74
71
77
63
87
85
75
65
67
74
57
57
63
81
81
75
71
74
69
66
64
55
89
82
81
79
82
79
78
68
59
Göteborg Väst
Nötkärnan Hovås Askim Famläk BVC
Wästerläkarna
Capio Vårdcentral Billdal
Närhälsan Askim vårdcentral
Närhälsan Opaltorget vårdcentral
Närhälsan Kungssten vårdcentral
Johannesvården VC och BVC
Närhälsan Frölunda vårdcentral
Allemanhälsans vårdcentral Frölunda
Västerleden VC och BVC Frölunda Torg
Närhälsan Slottsskogen vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
Delaktighet
Bemötande
Kontinuitet
Information
Tillgänglighet
89
85
80
67
72
72
71
56
76
70
72
85
86
81
70
69
72
73
67
65
67
72
95
93
91
86
83
81
87
79
79
81
80
78
80
82
66
65
66
58
55
68
67
58
82
87
82
73
72
75
71
64
67
66
74
88
91
86
81
81
81
82
78
85
79
82
Kungsbacka
Nötkärnan Säröledens Familjeläkare
Stenblommans Vårdcentral
Vårdcentralen Kolla
Vårdcentralen Onsala
Capio Husläkarna Vallda
Capio Husläkarna Kungsbacka
Vårdcentralen Åsa
Vårdcentralen Fjärås
Vårdcentralen Särö
Vårdcentralen Kungsbacka
Helhetsintryck Emotionellt stöd
Delaktighet
Bemötande
Kontinuitet
Information
Tillgänglighet
88
81
86
85
81
83
76
80
70
77
97
93
94
94
90
93
90
91
85
90
80
88
91
77
79
77
64
70
75
74
86
82
82
83
80
81
77
79
73
83
91
92
96
92
88
91
85
83
90
83
92
86
86
84
74
72
67
67
86
82
79
79
75
73
68
66
49
93
93
84
79
78
77
77
76
75
75
74
96
92
90
88
88
87
86
85
85
82
89
83
77
87
80
86
79
83
72
80
2015 forts.
Göteborg Hisingen Centralt
Närhälsan Bjurslätt vårdcentral
Närhälsan Brämaregården vårdcentral
Nötkärnan Friskväderstorget VC BVC
Selmas Läkarhus
Närhälsan Kärra vårdcentral
Närhälsan Backa vårdcentral
Närhälsan Tuve vårdcentral
Capio Vårdcentral Lundby
Närhälsan Biskopsgården vårdcentral
Backa Läkarhus
Helhetsintryck Emotionellt stöd
Delaktighet
Bemötande
Kontinuitet
Information
Tillgänglighet
91
83
81
83
83
75
90
88
81
77
82
80
91
83
79
74
74
73
73
66
65
63
75
69
66
74
68
59
60
60
71
64
67
73
69
62
62
57
83
85
82
82
80
71
72
73
78
67
68
60
59
56
56
50
76
68
70
70
65
63
62
60
81
77
74
77
76
71
62
67
Alingsås
Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC
Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral
Närhälsan Ängabo vårdcentral
Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum
Närhälsan Sörhaga vårdcentral
Närhälsan Sollebrunn vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
89
77
88
74
84
74
82
84
68
65
53
53
Delaktighet
87
85
82
83
75
62
Bemötande
88
89
88
91
83
72
Kontinuitet
74
79
68
72
57
47
Information
85
79
77
72
67
56
Tillgänglighet
90
87
84
82
68
67
Göteborg Centrum/Linné
Nötkärnan Masthuggets Familjeläkare och BVC
Vårdcentralen Carlanderska
Järnhälsan
Västerleden Vårdcentral och BVC - Majorna
Plus7 Vårdcentralen
Kvarterskliniken Lorensberg
Kungsportsläkarna
Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral
Närhälsan Masthugget vårdcentral
Vårdcentralen Läkarhuset
Kvarterskliniken Husaren
Capio Vårdcentral Axess
Närhälsan Kungshöjd vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
84
78
82
70
80
60
80
73
78
68
76
67
75
71
75
75
73
71
73
66
71
71
67
64
55
60
Delaktighet
80
82
76
79
81
76
80
75
79
72
80
72
68
Bemötande
88
87
78
85
86
85
82
87
81
86
84
78
83
Kontinuitet
72
73
73
66
70
68
69
69
72
63
54
66
50
Information
76
75
72
78
69
71
72
72
70
63
74
70
62
Tillgänglighet
82
80
85
85
73
82
77
76
74
75
71
70
61
Nationell Patientenkät 2016
2016 forts.
Mölndal
Nötkärnan Kållereds Familjeläkare och BVC
Allemanshälsans vårdcentral Jungfruplatsen
Läkargruppen Mölndalsbro
Capio Vårdcentral Mölndal
Närhälsan Krokslätt vårdcentral
Ekenhälsan
Närhälsan Lindome vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
90
86
82
74
81
72
76
66
76
78
66
66
52
55
Delaktighet
86
82
82
78
83
67
63
Bemötande
90
85
89
78
82
79
66
Kontinuitet
83
81
78
67
69
65
44
Information
79
77
77
71
73
62
54
Tillgänglighet
87
91
82
82
76
72
63
Göteborg Nordost
Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC
Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC
Nya vårdcentralen Kortedala Torg
Närhälsan Lövgärdet vårdcentral
Familjehälsan Vårdcentral
Angereds Läkarhus
Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral
Närhälsan Angered vårdcentral
Angered Care
Vårdcentralen Östra Göteborg
Helhetsintryck Emotionellt stöd
84
78
81
73
79
61
75
62
73
65
72
61
67
62
59
52
Delaktighet
83
85
75
71
74
75
72
58
Bemötande
88
90
76
77
80
80
75
65
Kontinuitet
83
76
75
69
82
58
58
50
Information
81
76
72
71
73
65
65
57
Tillgänglighet
87
87
82
75
81
77
70
65
Göteborg Västra
Wästerläkarna
Capio Vårdcentral Billdal
Närhälsan Styrsö vårdcentral
Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC
Västerleden Vårdcentral - Grimmered
Johannesvården - Vårdcentral och BVC
Allemanshälsans vårdcentral Frölunda
Närhälsan Kungssten vårdcentral
Närhälsan Askim vårdcentral
Västerleden Vårdcentral och BVC - Frölunda Torg
Närhälsan Frölunda vårdcentral
Närhälsan Slottsskogen vårdcentral
Närhälsan Högsbo vårdcentral
Närhälsan Opaltorget vårdcentral
Närhälsan Majorna vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
95
88
91
76
91
86
89
86
88
86
82
74
78
63
77
69
75
68
72
67
69
58
67
61
66
57
63
57
56
62
Delaktighet
92
88
89
88
89
82
73
79
76
72
72
70
67
71
73
Bemötande
96
94
94
92
91
88
76
80
82
77
77
77
76
74
73
Kontinuitet
83
76
89
79
84
66
64
66
59
65
56
65
60
53
52
Information
91
81
84
85
86
73
72
71
67
69
61
68
62
63
59
Tillgänglighet
93
90
89
88
86
86
81
80
74
72
74
73
71
71
65
2016 forts.
Kungsbacka
Capio Husläkarna Kungsbacka
Capio Husläkarna Vallda
Stenblommans Vårdcentral
Säröledens Familjeläkare
Vårdcentralen Fjärås
Vårdcentralen Kolla
Vårdcentralen Kungsbacka
Vårdcentralen Onsala
Vårdcentralen Särö
Vårdcentralen Åsa
Helhetsintryck Emotionellt stöd
92
84
90
80
91
88
88
83
84
63
89
86
78
74
83
77
88
80
79
73
Delaktighet
87
92
91
89
79
86
80
81
85
81
Bemötande
92
93
95
94
87
93
85
87
88
82
Kontinuitet
79
80
84
75
73
90
67
65
73
64
Information
81
87
83
81
78
81
72
78
86
72
Tillgänglighet
90
92
82
90
85
85
78
85
90
81
Göteborg Hisingen centralt
Närhälsan Bjurslätt vårdcentral
Närhälsan Brämaregården vårdcentral
Närhälsan Backa vårdcentral
Selmas Läkarhus
Backa Läkarhus
Capio Vårdcentral Lundby
Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC
Närhälsan Biskopsgården vårdcentral
Närhälsan Tuve vårdcentral
Närhälsan Kärra vårdcentral
Helhetsintryck Emotionellt stöd
87
75
76
75
70
66
70
64
66
59
66
58
65
60
55
55
54
47
51
44
Delaktighet
85
79
75
70
68
64
70
66
62
59
Bemötande
90
82
79
80
72
73
65
68
69
65
Kontinuitet
74
70
56
58
54
56
70
43
41
45
Information
78
75
67
67
61
65
67
59
60
54
Tillgänglighet
91
75
71
78
65
71
69
53
65
66