Synteser för en hållbar landsbygds- utveckling

2017-03-07
Utvärderingssekretariatet
Välkommen till dag IV om slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013
Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling - utvärderingen av
programmets samlade effekter
Detta är den sista dagen, av fyra, med seminarier kring resultaten av slututvärderingen av
landsbygdsprogrammet. Välkommen att delta på plats (Fjället, Jordbruksverket,
Jönköping), via streamad sändning eller genom att titta på seminarierna i efterhand. Ingen
anmälan krävs och du kan välja att delta i ett eller flera av passen.
Dagen inleds med en övergripande sammanfattning av rapporten. Därefter följer några
fördjupningspass där det blir tid för diskussion kring respektive ämne.
Onsdagen 22 mars 2017
10:00 - 10:55
11:05 - 12:00
13:00 - 13:35
13:40 - 14:15
14:20 - 14:55
Sammanfattning av hela delrapporten: Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling - en överblick samt de viktigaste slutsatserna och
rekommendationerna.
Jörgen Johansson presenterar
Processuella utmaningar i programgenomförandet rörande styrning och
lärande.
Mats Holmquist & Jörgen Johansson inleder, därefter diskussion.
Tid för egen lunch
Innehållsliga utmaningar I: Klimatfrågorna.
Per-Ola Ulvenblad & Jörgen Johansson inleder, därefter diskussion.
Innehållsliga utmaningar II: Innovativa ansatser.
Per-Ola Ulvenblad inleder, därefter diskussion.
Innehållsliga utmaningar III: Horisontella frågor om jämställdhet och
integration.
Mats Holmquist inleder, därefter diskussion.
Mer information via: http://www.jordbruksverket.se/utvärdering
Välkommen!
Utvärderingssekretariatet
Övriga dagar i serien:
Onsdagen 1 februari:
Torsdagen 9 februari
Fredagen 10 mars:
Utvärderingen av åtgärder för landsbygdsutveckling
Utvärderingen av åtgärder för en bättre miljö
Utvärderingen av åtgärder för ökad konkurrenskraft
Utvärderingssekretariatet | Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se/utvärdering | [email protected]