GRÄNSANVISNING

GDAs ärendenr:
GRÄNSANVISNING
 Kostnaden för en gränsanvisning är 2100 kr exklusive moms och då ingår 6 st punkter.
Därefter kostar det 440 kr per punkt.
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:
Beställare:
Organisations-/personnummer:
Fakturaadress:
Telefonnummer:
Önskat datum/vecka för genomförande:
Samtliga gränsmarkeringar önskas visas ut:
JA
NEJ, se nedan
Beskriv vilka gränsmarkeringar som önskas (Bifoga gärna karta)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Underskrift
Ort och datum
Fylls i av GDA
Utförandedatum
Stadsbyggnadskontoret
Box 2554
403 17 GÖTEBORG
Handläggare
Besöksadress: Köpmansgatan 20
Hemsida: www.goteborg.se
e-post: [email protected]
Belopp att fakturera (exkl moms)
Telefon: 031-368 00 00
Telefax: 031-368 18 81