Västra Sveriges Fotoklubbar Västsvenska FotoExpon 2017

Västra Sveriges Fotoklubbar
inbjuder till
Västsvenska FotoExpon 2017
LÖRDAGEN DEN 4 MARS
på Dergårdsgymnasiet, Hus Granen Alingsåsvägen 9, Lerum
DAGENS PROGRAM
09.00 Kulturchef Magnus Blad håller tal vid
invigningen
09.15 Delegatregistrering och fika till
självkostnadspris i Hus Granen
10.00 VSF:s Stämma som följs av juryredovis- ning och prisutdelning i Hus Granen
12.30Lunch
13.30 Juryredovisning och prisutdelning fort-
sätter.
15.00Fika
15.20 forts. juryredovisning och prisutdelning
17.00Avslutning
PLATS
Registrering, stämma, juryredovisning samt prisutdelning Hus Granen, Dergårdsgymnasiet
UTSTÄLLNINGEN
Galleriet på Dergårdsgymnasiet,
4 - 9 mars kl 8.00 - 19.00
FIKA & LUNCH GRADÄNGSALEN
Ni som vill äta lunch måste föranmäla detta och
betala senast 27 feb. Anmälan gör ni till
[email protected] Betalning till
bg 262-6182 el swish 1231149442 märk inbet med
VSF Expon2017 För och efternamn.
KONTAKTPERSONER
expo2017©lerumsfotoklubb.se
Mia Johansson 0762 396253
David Lindberg 0739 767698
BILDRETURER
Oplacerade bilder hämtas på Expodagen. Premierade bilder returneras två månader efter Expodagen