SCIMoveS

Travhästar och
SCIMoveS
Travhästar och
SCIMoveS
Travhästar är exceptionella atleter
som tränas för extrema sportprestationer.
Avel har utvecklat den varmblodiga
travaren till en ”naturtravare”, erfarenheter och forskning har utvecklat
träningsmetoder för att maximalt utnyttja dessa förutsättningar. Resultatet är allt snabbare hästar men det
innebär också en ökad skaderisk. Inte
bara hastighet utan också t ex underlag kan bidra till ökad skaderisk. Dessa
skador kan i huvudsak sammanfattas
som överansträngningsskador i rörelseapparatens stödjevävnad som är skelett,
brosk, senor och ligament.
När det gäller kostnader för dessa
skador så är det veterinärvård och för
tidig avslutning av tävlingskarriären
som bidrar mest. Överslag av kostnader för dessa ortopediska skador hos
travhästar i Sverige indikerar nivåer
på hundratals miljoner kronor per år!
Även små procentuella förbättringar i
denna statistik skulle med andra ord
spara mångmiljonbelopp för hästägare.
Fördjupade kunskaper om hur vi
skall undvika dessa skador är den i
särklass viktigaste åtgärden för att minska kostnader och lidanden till följd av
skador. Utvecklingen av sporten och
hästarna har gjort det mycket vanligare att hästarna tävlas barfota vilket i sig
lett till en stark debatt om nyttan respektive hälsoriskerna med detta. Det är
ett område där ökad kunskap om både
biologiska effekter och underlagets betydelse behöver ökas. Ett annat område
som ofta diskuteras inom travsport är
effekterna av sjukdomen osteochondros och behovet av operation av så
kallade ”lösa benbitar”. För samtliga
dessa områden är det kunskap kring
hästarnas rörelseapparat och rörelsemönster som måste öka.
SCIMoveS
Genom att skapa ett rörelselaboratorium i världsklass (SCIMoveS) kommer vi att fortsätta
vara vid forskningsfronten och
vara världsledande inom denna
forskning.
Eftersom det är belastningen som är
orsaken till skadorna måste vi kunna
studera detta i detalj. Det finns idag
inga möjligheter att studera dessa
rörelsekrafter i hög hastighet som t ex
vid trav i tävlingstempo.
Därför vill vi med SCIMoveS
bygga ett laboratorium med ett kraftmätningsgolv, 60 x 3 m som är fullt integrerat med ett optiskt rörelseanalyssystem bestående av senaste generationens höghastighets videokameror
för unika studier av djur i rörelser i hög
hastighet.
SLU
Box 7070
750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00
www.slu.se
Organisationsnummer: 202100-2817
VAT-nummer: SE202100281701
Omslagsfoto: Swedish trotter Panne de Moteur and Örjan Kihlström after winning Jubileumspokalen, Solvalla
Foto: Kanal 75 (licensed under CC BY 3.0)
Foto sida 3: Digital Ink och Örjan Kihlström. Foto: Claes Kärrstrand (licencend under CC BY 3.0)