Broschyr om Dagverksamhet

Välkommen till
Dagverksamhet för
äldre i Falköpings
kommun
Dagverksamhet
Dagverksamhet för dig som är äldre erbjuder sysselsättning med
meningsfulla aktiviteter alla vardagar mellan kl 9 -15 året runt.
Våra syften och mål
• Att se dina behov och skapa en meningsfull dag.
• Att genom stimulans och social gemenskap med aktivitet göra det
möjligt för dig att bo kvar hemma.
• Att ge avlastning till dina anhöriga/närstående samt stötta och
vägleda.
Vi utgår från dina behov och samverkar med andra verksamheter som
till exempel hemtjänst.
Personal och kontaktperson
Personalen som arbetar på dagverksamheten är utbildade inom
området. All personal har tystnadsplikt.
En kontaktperson - som har ett särskilt ansvar för det stöd och den
hjälp du behöver - utses till dig.
Till anhöriga/närstående
Vi ser dig som en viktig resurs och du är alltid välkommen till oss. Det
finns inga besökstider och du kan komma när du vill men vi ser helst
att vi blir kontaktade innan.
Aktiviteter
Som gäst hos oss är du med och påverkar innehållet i verksamheten. Flexibiliteten är stor. Exempel på aktiviteter som är vanligt
förekommande är sittgymnastik, tidningsläsning, sång och musik,
köksgöromål, utevistelse och promenader. Genom samarbete med
olika studieförbund arrangeras regelbundet underhållning. Vi gör
också utflykter när tillfälle ges.
Måltider
Under dagen serveras morgonfika, lunch och eftermiddagsfika.
Att tänka på vid start
• Någon form av lättare skor, exempelvis tofflor eller sandaler, är bra
att ha inomhus. Eventuellt något ombyte av kläder.
• Informera personalen om eventuella mediciner, allergier eller annan
viktig information.
• I de fall färdtjänst nyttjas sköter personalen beställningen och
eventuell avbeställning.
• Vid sjukdom eller annat förhinder kontakta din dagverksamhet
senast kl 08.00.
Synpunkter
Om du inte är nöjd med dagverksamheten eller har förbättringsförslag vill vi gärna att du berättar det för oss. Det ger oss en chans att
förbättra vår verksamhet. Du får givetvis framföra positiva synpunkter
också.
Synpunkter kan även lämnas på www.falkoping.se/synpunkt
Kontaktuppgifter
Dagverksamhet
Telefon
Besöksadress Kontaktperson
Enhetschef
Telefon
© Falköpings kommun | Mars 2017
Mailadress