Nu åker vi 2017 Frizon - info.indd

Förra årets gäng på Serbienresan!
on
Frizon Editi
”Glädjen
var total!”
”De vi mötte gav os
s
så mycket mer
tillbaka!”
/Julia
NU
ÅKER
VI
Följ med på äventyr höstlovet 2017!
Världen är både vacker och trasig! Följ med på äventyr
där du får möta Gud och människor i en annan kultur.
Du kan åka till Serbien för ett spännande möte med
storstadspuls, ungdomar, romer, församlingar och
fattigdom i Östeuropa. Eller så åker du till Spanien
och upplever matutdelning, evangelisation,
ungdomskultur och strandliv i landets tredje
största stad!
SERBIEN 27/10-3/11
6 000 KR
Vem får följa med?
• Du ska vara minst 16 år eller fylla 16 under 2017.
• Du ska ha målsmans godkännande om du är under
18 år vid avresa.
• Du behöver en rekommendation från din församling.
Om många söker får ungdomar från församlingar
inom Evangeliska Frikyrkan förtur.
• Du ska förbereda dig genom göra lite research och
vara med på konferensdag om mission. (Sidan 4)
• Du ska skriva under en Code of Conduct (riktlinjer)
för att resa med EFK. (Sidan 4)
• Du behöver ett pass som är giltigt sex månader efter
din hemkomst.
INFO OCH ANMÄLAN
SPANIEN 28/10-4/11
6 000 KR
www.efk.se/nuakervifrizon
Alternativ Serbien
Följ med till Serbien och upplev en annan del av Europa.
VÄLKOMMEN! FÖLJ MED OCH MÖT!
• Gudstjänst och gemenskap med troende från andra
kulturer.
• Fattigdom och hopp i en annan del av Europa.
• Evangelisation bland människor i en ortodox miljö.
• Lokalt företagande som mission och drivkraft till
samhällsförändring.
• Minoriteters rättigheter och arbete för att upprätta situationen för diskriminerade och utstötta
i samhället.
• Levnadsvillkor för en del av de tiggare vi möter
på våra gator och torg i Sverige.
• Vardagen för svenska missionärer.
• Gemenskap med serbiska ungdomsgrupper.
• Pulsen i en östeuropeisk storstad
MER OM RESAN
SERBIEN 27/10-3/11
6 000 KR
Datum (preliminärt): 27 oktober - 3 november (fre-fre)
Kostnad: 6 000 SEK*
Huvudort: Belgrad
Boende: Vandrarhem, del i dubbelrum eller flerbäddsrum.
Reseledare: Hanne Carlsson.
Antal deltagare: 4-10 (resan genomförs under förutsättning att minst fyra personer anmäler sig).
Kontaktperson: Ida Eriksson: [email protected] / 070-101 09 87.
* Med reservation för ändringar. Inkluderar helpension och alla resor utanför Sverige.
Den resande står själv för försäkring och avbokningsskydd. Resor i Sverige tillkommer.
EXEMPEL PÅ PRELIMINÄRA AKTIVITETER
• Medverkan i aktiviteter för barn i en förort till Belgrad med huvudsakligen
romska invånare.
• Deltagande och medverkan i gudstjänster i baptistkyrka och romerförsamling.
• Besök hos EFKs samarbetspartner Bread of Life.
• Deltagande i arbete med f.d. missbrukare och hemlösa.
• Besök hos Serbiska församlingsplanterare.
• Samtal och häng med serbisk ungdomsgrupp och serbiska
studenter.
• Studiebesök på Svepro, det företag som startas av Christian
och Hanne Carlsson
• Sightseeing i Belgrad.
• Och mycket mer ...
Alternativ Spanien
VÄLKOMMEN! FÖLJ MED OCH MÖT!
• Gudstjänst och gemenskap med troende från andra kulturer och bakgrunder.
• Evangelisation bland människor i en katolsk/sekulariserad miljö.
• Socialt engagemang i den ekonomiska krisens
spår.
• Församlingsplantering i ett spanskt sammanhang.
• Vardagen för svenska missionärer.
• Gemenskap och utbyte med spanska kristna
ungdomar.
• Situationen för några av alla migranter som finns
i Spanien.
• Stranden vid Medlehavet.
MER OM RESAN
SPANIEN 28/10-4/11
6 000 KR
Datum (preliminärt): 28 oktober - 4 november
Kostnad: 6 000 SEK*
Huvudort: Valencia
Boende: Hos familjer eller församlingar
Reseledare: Anna-Maria och Ferro Mehmedovic
Antal deltagare: 4-10
Kontaktperson: Ida Eriksson: [email protected] / 070-101 09 87.
* Med reservation för ändringar. Inkluderar helpension och alla resor utanför Sverige.
Den resande står själv för försäkring och avbokningsskydd. Resor i Sverige tillkommer.
EXEMPEL PÅ PRELIMINÄRA AKTIVITETER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deltagande i matutdelning
Studiebesök i stöttande verksamhet för hemlösa
Medverkan i ungdomsmöte
Deltagande i gudstjänster, bland annat i en migrantförsamling
Möte med församlingsplanterare
Bönevandring i Valencia centrum
Samtal och häng med spansk ungdomsgrupp.
Tid på stranden
Och mycket mer ...
Allmän information
ANMÄLAN
Senast 10 september vill vi ha din anmälan. Anmälning på hemsidan.
Anmälan är bindande och en anmälningsavgift på 1 500 kr
faktureras i samband med att anmälningstiden går ut. Avgiften
fungerar som en delbetalning av resans totala kostnad. Anmälningsavgiften återbetalas inte om du får förhinder att genomföra resan. Läkarintyg om sjukdom ger dock pengarna tillbaka.
FÖRBEREDELSER INFÖR RESAN
• Samtala med din församling om hur ert missionsengagemang ser ut och om hur erfarenheterna från resan efteråt kan
få utrymme i församlingen. Var beredd att redogöra för samtalen
under förberedelsedagen.
• Läs fyra valfria kapitel i missionsmaterialet Agora - för ett folk väg
(minst ett kapitel från varje del). Svara skriftligt på frågorna i kapitlen (ca två
sidor totalt) och skicka till Ida Eriksson senast två veckor innan avresa. Agora finns att köpa i vissa bokhandlar eller
via länk på hemsidan.
• Delta i en gemensam förberedelsedag i samband med EFKs missionskonferens ”All makt” 22 oktober i Linköping.
• Förbered ett personligt vittnesbörd på engelska som du kan dela vid lämpligt tillfälle under resan.
BEARBETNING OCH UPPFÖLJNING
• Under resan får du prata och reflektera om vid du upplever.
• Berätta om dina erfarenheter från resan i din församling.
CODE OF CONDUCT
• Jag förstår att resan innebär att jag kommer vara gäst i främmande kulturer där andra sociala koder gäller än de
jag är van vid hemifrån. Därför kommer jag följa alla hänvisningar från reseledaren som känner miljön och sammanhangen bättre av vad jag gör.
• Jag är beredd att klä mig på ett för den lokala kulturen respektfullt sätt.
• Jag kommer helt att avhålla mig från alkohol och droger under resan.
• Jag förstår att resan inte är ett tillfälle att ingå romantiska/sexuella relationer.
• Jag kommer följa reseledarens hänvisningar när det gäller fotografering
av människorna vi möter under resan, särskilt gällande barn.
• Jag är beredd att skriva under på EFKs barnskydsspolicy för besökare.
Den kan du läsa här på hemsidan.
INFO OCH ANMÄLAN
www.efk.se/nuakervifrizon