ASTG Pressrelease 2017-03-06

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Org.nr 556943 - 8442
Pressrelease
6 mars 2017
(NGM:ASTG)
Insynsköp i ASTG AB
Otto Persson, styrelseledamot i ASTG AB har den 3 mars 2017 förvärvat 260 000 aktier i ASTG.
Köpet har gjorts till kursen 0,5769 kronor/aktie inklusive courtage. Köpet är anmält till
Finansinspektionen manuellt, via mail då Otto Persson vistats på sjukhus senaste veckan och inte
kunnat registrera köpet i enlighet med rådande praxis.
Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.
ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för
framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs
antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda
för mätning av rörelser i tre dimensioner.
Bolagets säte är i Stockholm.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Andreas Adelgren, Vd
Telefon: 072-73 74 317