Bilaga 4 Jämförelse mätning/beräkning dB (A) impuls Mätpunkt B

Bilaga 4 Jämförelse mätning/beräkning
dB (A) impuls
2006
Pistol 357
Magnum
Älgbana 6,5*55
Inskjutning 6,5*55
Trap kal 12
Mätpunkt B
Beräkning
75
63
55
70
62
47-63
60
70
Mätpunkt D
Beräkning
50
55-61
Kommentarer
Variation på 13 dB, högsta värdet 58 dBAI
Högsta uppmätta värde 83,8 dBAI
Högsta uppmätta värde 68,7 dBAI
Högsta uppmätta värde 59,6 dBAI
2013
Inskjutning 6,5*55
Variation på 30 dB i mätresultat, högsta värdet 83,9 dBAI