Fortfarande få kvinnor på vd-poster och i styrelserummen

Fortfarande få kvinnor på vd-poster och i styrelserummen
Vi kan se en marginell ökning av andelen kvinnor på vd-poster och i styrelserummen i
ötgötska aktiebolag, men fortfarande är östgötska företag inte uppe på rikssnitt. Idag är
11 procent kvinnor på vd-posterna i länets aktiebolag. Andelen företag med kvinnor på
styrelseposter är 34 procent. Andelen kvinnor har ökat något jämfört med motsvarande
undersökning som genomfördes 2013, men utvecklingen sker långsamt.
I 11 procent av länets aktiebolag sitter en kvinna som vd. I 34 procent av aktiebolagen med minst
två styrelseledamöter återfinns minst en kvinna i styrelsen. Det är en förändring från 2013 då
motsvarande andelar var 9 respektive 31 procent. Högst andel kvinnor i styrelser finns inom vård
och utbildning och lägst inom industri och tillverkning. Det visar en unik undersökning som
Almi Företagspartner gjort om könsfördelningen i svenska aktiebolag med över 5 miljoner
kronor i omsättning och över fem anställda, fördelningen i styrelser avser aktiebolag som
har två eller fler ordinarie ledamöter.
– Ökningen är blygsam men går åt rätt håll. I Almi har vi och kommer att fortsätta arbeta aktivt
med att sprida information och bygga nätverk för att ge kvinnor en större plats i näringslivet. Vi
ser också att det är inom personalintensiva branscher som växer förhållandevis starkt som
kvinnors representation är som högst, säger Mats Philipsson, vd Almi Företagspartner
Östergötland.
Gotland och Stockholms län i topp
Aktiebolagen på Gotland och i Stockholms län har högst andel kvinnor som vd och nästan
hälften av företagen på Gotland har minst en kvinna i sin styrelse. Stockholms och Uppsalas län
har en högre andel kvinnor som vd än riksgenomsnittet.
Kvinnors representation i små och medelstora aktiebolag i Sverige
Region
Hela landet
Gotland
Stockholm
Uppsala
Norrbotten
Södermanland
Jämtland
Gävleborg
Örebro
Dalarna
Västmanland
% kvinnor som
innehar VD-poster
i aktiebolag
2017
13
16
16
14
13
13
12
12
13
12
12
2013
11
13
14
12
12
11
12
11
11
11
11
% aktiebolag med minst
en kvinna som
ordinarie ledamot i
styrelsen
2017
2013
37
35
47
43
39
37
41
36
38
35
42
42
41
39
40
38
38
35
38
37
37
35
Halland
Västra Götaland
Värmland
Skåne
Västernorrland
Östergötland
Kalmar
Blekinge
Kronoberg
Västerbotten
Jönköping
12
11
10
12
11
11
11
11
10
10
8
10
10
9
10
9
9
9
8
8
9
7
36
35
34
38
36
34
36
34
33
35
32
32
32
31
35
33
31
34
32
30
34
29
Fakta om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Almi Företagspartner och
bygger på data från UC och omfattar närmare 100 000 aktiebolag som har minst fem miljoner i
omsättning eller minst fem anställda. Fördelningen i styrelser avser aktiebolag som har två eller
fler ordinarie ledamöter, totalt ca 50 000 aktiebolag. Undersökningen har genomförts 2013 och
2017.
För ytterligare information:
Henrik Dahlström, vice vd, Almi Företagspartner Östergötland AB 013-200 713
Mats Philipsson, vd, Almi Företagspartner Östergötland AB 013-200 705
2017-03-08