Se vilka fonder som investerar i företagen

!
!
Bankernas!fonder!som!placerar!i!ett!eller!flera!av!
de!fyra!företagen!i!rapporten!om!Borneo!
(Per!den!30!juni!2016)!
!
Danske'Bank'
Danske'Invest'Global'Index'
Danske'Invest'Horisont'Aktie'
Danske'Invest'Horisont'Balanserad'
Danske'Invest'Horisont'Försiktig'
Danske'Invest'SRI'Global'
Danske'Invest'Sverige'Beta'
Danske'Invest'Fjernøsten'Indeks'
Handelsbanken'
Handelsbanken'Bosparfond'Bostadsrätterna'
Handelsbanken'Europafond'Index'
Handelsbanken'Global'Index'Criteria'
Handelsbanken'Norden'Selektiv'
Handelsbanken'Nordiska'Småbolagsfond'
Handelsbanken'Stiftelsefond'Criteria'
Handelsbanken'Svenska'Småbolagsfond'
Handelsbanken'Sverige'Index'Criteria'
Handelsbanken'Sverige'OMXSB'Index'
Handelsbanken'Sverige'Selektiv'
Handelsbanken'Sverigefond'
Handelsbanken'Sverigefond'Index'
Handelsbanken'MSCI'Emerging'Markets'Index'
XACT'OMXSB'Utdelande'
'
Länsförsäkringar'
Länsförsäkringar'Pension'2010'
Länsförsäkringar'Pension'2015'
Länsförsäkringar'Pension'2020'
Länsförsäkringar'Pension'2025'
Länsförsäkringar'Pension'2035'
Länsförsäkringar'Pension'2040'
!
Länsförsäkringar'Pension'2040'
Länsförsäkringar'Pension'2045'
Länsförsäkringar'Småbolag'Sverige'
Länsförsäkringar'Sverige'och'Världen'
Länsförsäkringar'Tillväxtmarknad'Index'
Länsförsäkringar'Trygghetsfond'
Länsförsäkringarv'Europa'Index'
Länsförsäkringarv'Global'Index'
Nordea'
Institutionella'Aktiefonden'Sverige'
Nordea'1'W'African'Equity'Fund'
Nordea'1'W'European'Corporate'Bond'Fund'Plus'
Nordea'1'W'European'Div'Corporate'Bond'Fund'
Nordea'1'W'European'High'Yield'Bond'Fund'
Nordea'1'W'International'High'Yield'Bond'Fund'
Nordea'1'W'North'American'High'Yield'Bond'Fund'
Nordea'1'W'Stable'Return'Fund'
Nordea'Avtalspensionsfond'Midi'
Nordea'Corporate'Bond'
Nordea'Donationsmedelsfond'
Nordea'Europa'Indexfond'
Nordea'European'Equity'Market'Fund'
Nordea'Global'Indexfond'
Nordea'Indexfond'Sverige'
Nordea'Private'Bank'Fixed'Income'Opportunities'
Nordea'Småbolagsfond'Sverige'
SEB'
SEB'Corporate'Bond'Fund'
SEB'Ethical'Global'Index'Fund'
SEB'Euroland'Gratis'
SEB'Europafond'Småbolag''
SEB'Europe'Fund''
SEB'Europe'Index'Fund'
SEB'European'High'Yield'Fund'
SEB'Sverige'Indexfond'
SEB'Sverigefond'Småbolag'
SEB'Sverigefond'Småbolag'Chans/Risk'
SEB'Swedish'Ethical'Beta'Fund'
SEB'Östersjöfond/WWF'
Skandia'
Skandia'Cancerfonden'
Skandia'Europa'Exponering'
Skandia'Global'Exponering'
Skandia'Global'Företagsobligationsfond'
Skandia'SMART'Balanserad'
Skandia'SMART'Försiktig'
Skandia'SMART'Offensiv'
Skandia'Småbolag'Sverige'
Skandia'Sverige'
Skandia'Världsnaturfonden'
'
Swedbank'
!
'
'
'
Swedbank'Robur'Access'Asien'
Swedbank'Robur'Access'Europa'
Swedbank'Robur'Access'Global'
Swedbank'Robur'Access'Mix'
Swedbank'Robur'Access'Sverige'
Swedbank'Robur'Ethica'Sverige'
Swedbank'Robur'Ethica'Sverige'MEGA'
Swedbank'Robur'Exportfond'
Swedbank'Robur'Företagsobligationsfond'
Swedbank'Robur'Humanfond'
Swedbank'Robur'Mixfond'Pension'
Swedbank'Robur'Råvarufond'
Swedbank'Robur'Sverigefond'
Swedbank'Robur'Sverigefond'MEGA'
Swedbank'Robur'Talenten'Aktiefond'MEGA'
Swedbank'Robur'Transfer'50'
Swedbank'Robur'Transfer'60'
Swedbank'Robur'Transfer'70'
Swedbank'Robur'Transfer'80'
Swedbank'Robur'Transfer'90'