Politikergruppen

Politikergruppen
Ida Legnemark (V), [email protected]
Ann-Marie Ekström (L), [email protected]
Falco Güldenpfennig (KD), [email protected]
Christer Lundberg (S), [email protected]
Annacarin Martinsson (M), [email protected]
Cecilia Andersson (C), [email protected]
Hanna Bernholdsson (MP), [email protected]
Punktvis sammanfattning av diskussioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En enkel väg in för de idéburna
En tydlig struktur för ledning
Vision 2025 som kommunens utgångspunkt
Bygga på befintliga mötesplatser
Tydliga roller
Inte fastna i detaljer när det övergripande dokumentet tas fram
Bygg på de nationella principerna
Gemensam värdegrund
Förankra i hela den politiska organisationen
Arbeta i befintliga politiska strukturer
Hur ska arbetet följas upp?