Program Norra regionens Årsmöte den 23 mars 2017

Program Norra regionens Årsmöte den 23
mars 2017
09.30
Samling kaffe/te och smörgås
10.00
Inledning och Årsmöte
10.30
Förbundsstyrelsen informerar
11:45
Lunch
12:45
Regionstyrelsen informerar
13:15
Föreläsning - Konsten att hanterar superjobbiga människor!
16.00
Slut
1 (1)