Informationsblad enligt EU-direktiv

Informationsblad enligt Kommissionens
delegerade förordning (EU) 1060/2010
Varumärke
Electrolux
Modellbeteckning
EN6086JOX, PNC925993192
Kategori
10. Multi-use and other
refrigerating appliances
Energiklass
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på standard testresultat under 24
timmar. Den aktuella energiförbrukningen beror på hur apparaten används 410
och var den placerats
Förvaringsvolym i liter, kylskåp
417
Förvaringsvolym i liter, källarzon
0
Förvaringsvolym i liter, stjärna
Förvaringsvolym i liter, vin
0
Förvaringsvolym i liter, frysskåp
119
Förvaringsvolym i liter, övriga fack
0
Stjärnklassificeringen av frysfack med högsta förvaringsvolym
Förutsedd temperatur för andra fack > 14 °C (°C), om förutsedda
Frostfri (J/N), kylskåp
JA
Frostfri (J/N), frysskåp
JA
Strömavbrottssäkert i tim
12
Fryskapacitet i kg/24tim
10
Klimatklass
Lägsta omgivningstemperatur som den här apparaten är avsedd för, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur som den här apparaten är avsedd för, i °C
Bulleremissioner dB(A) re1 pW
Inbyggd apparat J/N
Den här apparaten är avsedd att endast användas för förvaring av vin J/N
43