Utlysning praktik hösten 2017

2017-03-06
Zagreb
PRAKTIK VID SVERIGES AMBASSAD I ZAGREB – HÖSTEN 2017
Ambassaden tar emot praktikanter varje vår- och hösttermin (20 veckor
vardera). Till höstterminen 2017 söker vi en praktikant.
På ambassaden i Zagreb arbetar tre utsända tjänstemän från Sverige och
sex lokalanställda samt två attachéer från RPS och Försvarsmakten
stationerade i Budapest respektive Belgrad. Kroatien är medlem i
Europeiska unionen och Sverige har haft en ambassad i Zagreb sedan
1992.
Praktikantens huvudsakliga uppgift är att följa ambassadens dagliga
arbete med tyngdpunkt på nyhetsbevakning, att bistå ambassadens
tjänstemän i den löpande politiska och ekonomiska rapporteringen samt
främjande av svensk export och kultur. Därtill närvara vid externa
evenemang och utveckla ambassadens arbete med offentlig diplomati.
Vi söker i första hand studenter som är inskrivna vid svenskt universitet
eller högskola med ambitioner att skaffa fördjupade praktiska
kunskaper från en svensk utlandsmyndighet inom ramen för
poängvinnande kurser.
Sökanden skall ha genomfört större delen av ett program med
statsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning, alternativt
utbildning inom kommunikationsområdet. Vederbörande bör vara
utåtriktad och engagerad i utrikespolitiska frågor samt ha dokumenterat
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och på
engelska. Kunskaper i regionens språk är en stark merit.
Vidare premieras en förmåga att arbeta självständigt och erfarenhet av
arbete eller studier utomlands samt förståelse för utrikesförvaltningens
Postadress:
P.P. 779
HR-10 001 Zagreb
Kroatien
Telefon:
+385 1 49 25 100
Besöksadress:
Strojarska 20
Telefax:
+385 1 49 58 125
E-post:[email protected]
2(2)
Sveriges Ambassad
Zagreb
2017-03-06
säregna arbetssätt. Svenskt medborgarskap och godkänd personkontroll
är en förutsättning för praktiktjänstgöring.
Praktikperioden omfattar september-december 2017. Exakt
tillträdesdatum bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.
Praktikanten skall vara försäkrad, t.ex. genom "Student UT", via sitt
universitet/högskola, annan huvudman eller i egen regi, vilket måste
dokumenteras. Se www.kammarkollegiet.se för mer information om
försäkringar.
Praktiken är oavlönad och finansieras med studiemedel. Ansökan
bestående av personligt brev på svenska och CV skickas via e-post till:
[email protected] Sista ansökningsdag för praktikplatsen för
hösten 2017 är den 31 mars 2017.
Ambassaden i Zagreb beslutar om tillsättning av praktikplatserna och
genomför intervju (vanligtvis per telefon). För frågor rörande
praktiktjänstgöringen vänligen kontakta Dario Jovic på
[email protected]