Kommunalval 2017, Kungörelse om röstningsställen

VÖRÅ
VÖYRIN
KOMMUN
KUNTA
KOMMUNALVAL 2017
Förhandsröstning 29.3-4.4.2017
Kommungården i Vörå
Vöråvägen 18
29–31 mars kl. 9–16
1–2 april kl. 10–13
3 april kl. 9–18
4 april kl. 9–16
Förvaltningshuset i Oravais
Öurvägen 31
29–31 mars kl. 9–16
1 april kl. 10–13
3 april kl. 9–18
4 april kl. 9–16
Maxmo bibliotek
Maxmovägen 243 A
29 mars kl. 10–16
31 mars kl. 10-16
3 april kl. 12-17
4 april kl. 14–19
Röstning på anstalterna Tallmo, Kastusgården, Marielund, Solrosen-Prästkragen, Gullvivan, Solängen och
hvc:s bäddavdelning kungörs och förrättas skilt på anstalten.
Hemmaröstning
En röstberättigad får förhandsrösta hemma om den röstandes rörelse- eller funktionsförmåga är så
begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller
röstningsstället.
Även närståendevårdare för den som har rätt att rösta hemma kan rösta samtidigt som den som vårdas om
gällande avtal om vård finns med kommunen, om man bor i samma hushåll och är röstberättigad i samma
kommun.
Du som önskar rösta hemma ska anmäla dig till centralvalnämnden på fastställd blankett eller per telefon,
382 1111, senast tisdag 28.3.2017 kl. 16.00.
Röstning på valdagen 9.4.2017
Valförrättningen börjar kl. 9 och avslutas kl. 20.
I kommunen finns följande röstningsområden och röstningsställen:
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Rejpelt
Vörå centrum
Rökiö
Karvsor
Pettersbacka
Maxmo fastland
Maxmo skärgård
Oravais centrum
Kimo
Rejpeltvägen 319
Vöråvägen 3
Lotlaxvägen 7
Vöråvägen 1417
Kaurajärvivägen 1944
Tottesund 364
Salmonvägen 21
Skolvägen 39
Kimovägen 715
Centralvalnämnden
www.vora.fi