Så bygger vi en attraktiv stad

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIET
Så bygger vi en attraktiv stad
Det går bra för Sverige på många områden, men den starka tillväxten skapar samtidigt
växtvärk. En majoritet av landets kommuner har bostadsbrist och många arbetsgivare
har rekryteringsproblem. Samtidigt brottas många kommuner med segregation och
frågan hur attraktiva samhällen ska byggas.
Luleå kommun bjuder nu in till ett heldagsseminarium med föreläsare från hela
landet som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring frågorna:
Vad gör en kommun attraktiv som boendeort? Hur kan vi se till att det byggs
mer i Sverige? Hur skapar vi attraktiva samhällen? Det blir också paneldebatt,
musik och möjlighet till mingel och nya inspirerande samtal.
Varmt välkommen!
Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström
Kommunalråd Luleå
Datum och tid: Fredag 28 april 2017, kl 09.30-16.00.
Plats: Clarion Hotel Sense, Luleå. Lokal: The Sunset, våning 4.
Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat och anmälan krävs.
Anmäl dig senast fredag 7 april på www.lulea.se/attraktivstad
OBS! Se till att säkra din plats och anmäl dig i god tid. Om seminariet blir fulltecknat kan
anmälan stängas i förtid. Vid avbokning senare än den 20 april eller vid utebliven närvaro så
debiteras 500 kronor exklusive moms.
Frågor
Susanne Lundblom, Luleå kommun, 0920-45 31 97,
[email protected]
Program
09.30-10.00 Kaffe och registrering
10.00-10.10 Inledning
Moderator Li Skarin och kommunalråd Niklas Nordström.
Starka idéer + mod + handlingskraft = mitt recept för en
attraktiv stad
Emma Jonsteg, vd och grundare av Utopia Arkitekter, är en av de
starkare rösterna i den svenska samhällsbyggnadsdebatten och flitigt
anlitad som föreläsare. Emma menar att i de kommuner där man
lyckas lyfta kvaliteten på stadsbyggandet så bygger vägen till bättre
resultat alltid på i princip samma saker. Det handlar om starka och väl
förankrade idéer om vad man vill åstadkomma och varför, politiskt
mod att fatta beslut, kraft att bygga en organisation som stödjer
dessa idéer och därefter säkerställa att denna organisation driver en
tydlig resultatorienterad kravställning genom projektens alla faser.
10.50-11.10 Paneldiskussion: Fyra röster om den attraktiva platsen
11.10-11.15
Kort paus
11.15-12.15 Lyckliga platser – hur valet av boendeort påverkar hela ditt liv
12.15-13.15 Lunch och mingel
13.15-13.30 Musikunderhållning av Luleå Kulturskola
10.10-10.50 Tobias Lindfors, vd Studentconsulting: Integration och mångfald som
förutsättning för regionens utveckling.
Susann Jonsson, vd Filmpool Nord: Kultur som viktig byggsten.
Staffan Sarbäck, universitetsdirektör Luleå tekniska universitet:
Universitets betydelse för en regions attraktivitet.
Monica Wikström-Johansson, klubbdirektör Luleå Basket:
Idrott bygger starka platsvarumärken.
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, är en av landets främsta experter på städer och
regional utveckling och en mycket efterfrågad talare både i Sverige
och internationellt. Charlotta håller en föreläsning om hur viktig platsen
blivit för den ekonomiska utvecklingen. Hon kommer bland annat att
prata om urbanisering, digitalisering och globalisering och hur dessa
krafter påverkar gapet mellan stad och land. Du kan vänta dig en
spännande föreläsning om omvända samband och lära mer om vad
det faktiskt är som får människor att flytta eller stanna på vissa platser
i dagens samhälle.
Kulturskolan är till för alla elever i Luleå kommun och arbetar med
musik, dans, drama, bild och media. All verksamhet är avgiftsfri.
13.30-14.00 Två växande städer i norr
13.30-13.45 Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå mellan
1994-2014, berättar om Umeås resa till att bli Norrlands största
kommun med över 122 000 invånare och en årlig befolkningstillväxt
på minst 1000 personer. Vilket är framgångsreceptet?
13.45-14.00 Lisa Hoen, kultur- och idrottschef Tromsö kommun,
berättar om framgångsrika Tromsö där befolkningen ökat med
68 procent på 40 år. Om hur Tromsös arbete med kultur och festivaler
över hela året skapar identitet och livskvalitet.
14.00-14.15 Fler arbetsplatser bygger tillväxt
14.15-14.30
Attraktionskraft kräver nytt ledarskap
Elisabet Elmsäter-Vegsö är näringspolitisk expert på Svensk Handel.
Handeln är en dynamisk bransch som ständigt utvecklats i takt med
samhället. Frågan idag är om samhället förändras i takt med handeln?
Globalisering, digitalisering och den snabba teknikutvecklingen driver
den kanske största förändring framför sig som handeln har sett på
50 år. Detta ställer ökade krav på både offentlig sektor och övriga
näringslivet. För att handeln ska fortsätta att skapa både jobb och
attraktionskraft krävs ett nytt kommunalt ledarskap.
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.15
Tillsammans skapar vi framtidens Luleå
15.15-15.45 Paneldiskussion med frågor från publiken:
Så bygger vi en attraktiv stad
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun
Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter
Elisabet Elmsäter-Vegsö, näringspolitisk expert Svensk Handel
Lisa Hoen, kultur- och idrottschef Tromsö kommun
Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv och en viktig medlem i teamet
som lockade Facebook till Luleå, berättar om arbetet med att skapa
tillväxt i Luleås näringsliv och att stimulera företagsetableringar.
Vad är på gång framöver i Luleå?
Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör i Luleå och chef för
den strategiska staben Kvalitet och samhällsutveckling, berättar om
kommunens arbete med att skapa förutsättningar för att bygga ett
attraktivt och hållbart Luleå, att utveckla livet mellan husen och om
vikten av dialog och att jobba tillsammans.
15.45-16.00 Summering och tack
Moderator Li Skarin och kommunalråd Niklas Nordström.
Seminariet arrangeras av Luleå kommun i samarbete med Luleå Näringsliv, Fastighetsägarna MittNord och Sveriges Byggindustrier.