Att starta en anhöriggrupp

Nybohovsgränd 3, 1tr
117 63 Stockholm
[email protected]
www.hjarnkraft.se
Att starta en
anhöriggrupp
Hur du kan gå till väga:
Boka lokal
och bjuda in
Bjud in brett första gången och dela sedan upp i mindre grupper om det
behövs. För att nå de anhöriga kan du kontakta hjärnkraft och bjuda in via
våra lokala register. Andra exempel på samarbetspartners som kan hjälpa
till att nå ut till anhöriga är ABF, Neurorehab, sjukhus, vårdcentraler och
anhörigcentrum. Gruppträffarna ska vara en fristad för anhöriga, bjud
därför bara in anhöriga.
Grupper
Om det vid första träffen kommer många deltagare så är det ett gott råd
att dela in dem i homogena grupper, t.ex. föräldrar i en grupp, syskon i en
grupp, partners etc. Dela gärna familjemedlemmar i olika grupper. Tänk
även på hur länge sedan det var som skadan skedde. Det underlättar om
den anhöriges skada ligger ganska nära i tiden, och om tidsavståndet till att
skadan uppstod är någorlunda lika för de anhöriga. Undvik om möjligt att
sätta anhöriga till nyskadade med dem som varit anhöriga i 15 år. Lagom
gruppstorlek är 8-10 personer. Efter två träffar bör gruppen vara sluten .
Detta för att gruppen ska kunna gå framåt och att ett förtroende i gruppen
har skapats.
Föväntningar?
Gör en önskelista på första träffen genom att låta alla skriva ner vad just de
vill få ut av träffarna. Då får du en uppfattning om vad dom vill med dessa
möten samt var dom ligger i sin process.
Hur ofta och
hur länge?
Att tänka på för dig
som är anhörigstödjare
Lagom antal träffar är var tredje vecka eller en gång i månaden. Träffas
högst 2timmar per tillfälle t.ex. mellan kl 18 och 20.
Börja med att träffas en termin, utvärdera sedan i fall gruppen ska fortsätta
och om en �vergång till självhjälpsgrupp kan vara ett alternativ så att anhörigstödjaren kan starta en ny grupp.
Föreläsare
Presentera dig för gruppen och berätta om din roll som anhörigstödjare
Om gruppen vill så bjud in temaföreläsare efter önskemål t.ex. neuropsykolog, jurist med LSS kunskap o.s.v.
Tema
Exempel på teman till gruppträffar: Vem får utrymme i hemmet? Hur är det
att vara syskon och alltid vara i skymundan? Hur får man glädjen tillbaka i
livet? Hur får man det praktiska att fungera? Utgå från de anhörigas önskningar!!! Om ni väljer att som tema diskutera mamma- och papparoller så
kan det vara en god idé att dela in gruppen i mammor/pappor.
Familjeträff
Ett alternativ till gruppträffar är att bjuda in till speciella familjeträffar där
hela familjen deltar får möjlighet att samtala kring olika teman.
Fika
Bjud på kaffe och fika på varje träff
Att starta
en anhöriggrupp
Detta är en guide till dig som anhörigstödjare,
med tips om hur du kan starta en lokal anhöriggrupp. Här finns förslag på teman till gruppträffarna och många goda råd, t.ex att på första
träffen låta deltagarna göra en önskelista och
sedan utgå från den när ni lägger upp planeringen.
• Det är du som fördelar ordet
• Du driver processen framåt, men
försök att själv ta liten egen plats i
diskussionerna
• Du är sammankallande
• Du ordnar fika, lokal och allt praktiskt