Restider och alternativa resvägar

Restider och alternativa resvägar
Beräknade restider med ersättningstrafiken






Sickla udde-Gullmarsplan: 17 min (8 min med Tvärbanan)
Gullmarsplan-Årstaberg: 14 min (8 min med Tvärbanan)
Årstaberg-Liljeholmen: 9 min (5 min med Tvärbanan)
Liljeholmen-Thorildsplan 22 min
Thorildsplan-Alvik: 5 min med t-bana
Alvik-Alviks strand: Resan sker med taxi
Alternativa resvägar
Restiderna är beräknade för resa vid kl 08.00 en vardagsmorgon under
normaltrafik. Restiderna för alternativa vägar är hämtade ur SL:s reseplanerare,
tid för byte och eventuella gångsträckor är medräknade.
Från Sickla udde
Till Gullmarsplan: Ersättningsbuss (17 min). Alternativ: Buss 74 till
Skanstull, tunnelbana till Gullmarsplan (18 min)
Till Årstaberg: Ersättningsbuss (31 min). Alternativ: Buss 74 till Stockholms
Södra, pendeltåg till Årstaberg (34 min)
Till Liljeholmen: Ersättningsbuss (42 min). Alternativ: Buss 74 till Skanstull,
tunnelbana till Slussen, tunnelbana till Liljeholmen (36-40 min)
Till Gröndal: Ersättningsbuss (47 min). Alternativ: Buss 74 till Skanstull,
tunnelbana med byte vid Slussen, buss 133 från Liljeholmen (48 min).
Till Stora Essingen: Ersättningsbuss (54 min). Alternativ: Buss 74 till
Skanstull, tunnelbana till Fridhemsplan, buss 1 (56 min).
Till Alvik: Buss 74 till Skanstull, tunnelbana till Alvik (42 min) eller
ersättningsbuss till Gullmarsplan, tunnelbana till Alvik (45 min).
Från Gullmarsplan
Till Årstaberg: Ersättningsbuss (14 min). Alternativ: Buss 160 (15 min)
Till Liljeholmen: Ersättningsbuss (25 min). Alternativ: Tunnelbana med byte
vid Slussen (15 min) eller buss 160 (26 min)
Till Gröndal: Ersättningsbuss (30 min). Alternativ: Alternativ: Tunnelbana
med byte vid Slussen, buss 133 (26 min)
Till Stora Essingen: Ersättningsbuss (37 min). Alternativ: Tunnelbana till
Fridhemsplan, byte till buss 1 (36 min)
Till Alvik: Bästa resväg: tunnelbana (23 min)
Till Sickla udde: Ersättningsbuss (13 min). Alternativ: Tunnelbana till
Skanstull, buss 74 till Sickla udde (17 min)
Från Årstaberg
Till Gullmarsplan: Ersättningsbuss (15 min). Alternativ: Buss 160 (15 min)
Till Liljeholmen: Ersättningsbuss (11 min). Alternativ: Buss 134 (12 min)
Till Gröndal: Ersättningsbuss (16 min). Alternativ: Buss 145 till Liljeholmen,
byte till buss 133 (23 min)
Till Sickla udde: Ersättningsbuss (30 min). Alternativ: Pendeltåg till
Stockholms södra, buss 74 mot Sickla (27 min)
Till Stora Essingen: Ersättningsbuss (23 min). Alternativ: Pendeltåg till
Stockholm C, buss 1 från Kungsbron (44 min) eller pendeltåg till Stockholm C
byte till tunnelbanans blå linje byte till buss 1 vid Fridhemsplan (37 min)
Till Alvik: Ersättningsbuss till Thorildsplan, tunnelbana till Alvik: (35+5 min).
Alternativ: Pendeltåg till Stockholm C, tunnelbana till Alvik (26 min)
Från Liljeholmen
Till Årstaberg: Ersättningsbuss (15 min). Alternativ: Buss 134 eller buss 160
(7-10 min)
Till Gullmarsplan: Ersättningsbuss (30 min). Alternativ: Tunnelbana med
byte vid Slussen (16 min) Alternativ: Buss 160 (26 min)
Till Alvik: Ersättningsbuss till Thorildsplan, tunnelbana till Alvik: (24+5 min)
Alternativ: Tunnelbana med byte vid Slussen (26 min), eller buss 77 till
Fridhemsplan för byte till tunnelbana (26 min)
Till Stora Essingen: Ersättningsbuss (12 min). Alternativ: Buss 77 till
Västerbroplan, buss 1 till Broparken (25 min)
Till Sickla udde: Ersättningsbuss (45 min). Alternativ: Tunnelbana till
Skanstull med byte vid Slussen, buss 74 (28 min)
Till Gröndal: Ersättningsbuss (5 min). Alternativ: Buss 133 (7 min)
Från Gröndal
Till Liljeholmen: Ersättningsbuss (8 min). Alternativ: Buss 133 (7 min)
Till Årstaberg: Ersättningsbuss (24 min). Alternativ: Buss 133 till Liljeholmen
byte till buss 160. (23 min)
Till Stora Essingen: Ersättningsbuss (7 min).
Till Alvik: Ersättningsbuss till Thorildsplan, tunnelbana till Alvik: (19+5 min).
Alternativ: Buss 133 till Liljeholmen, tunnelbana med byte vid Slussen (37 min)
Till Gullmarsplan: Ersättningsbuss (39 min). Alternativ: Buss 133 till
Liljeholmen, tunnelbana med byte vid Slussen (28 min)
Till Sickla udde: Ersättningsbuss (55 min). Alternativ: Buss 133 till
Liljeholmen, tunnelbana till Mariatorget, buss 74 (43 min)
Stora Essingen
Till Gröndal: Ersättningsbuss (7 min).
Till Liljeholmen: Ersättningsbuss (12 min). Buss 1 till Västerbroplan, Buss 77
till Liljeholmen (23 min).
Till Alvik: Ersättningsbuss till Thorildsplan, tunnelbana (12 + 5 min).
Alternativ: Buss 1 till Fridhemsplan, tunnelbana (22 min)
Till Årstaberg: Ersättningsbuss (28 min). Alternativ: Buss 1 till
Cityterminalen, pendeltåg till Årstaberg (36 min)
Till Gullmarsplan: Ersättningsbuss (43 min). Alternativ: Buss 1 till
Fridhemsplan, tunnelbana (34 min) eller buss 56 från Essingetorget till
Fridhemsplan, tunnelbana (37 min)
Till Sickla udde: Ersättningsbuss (59 min). Alternativ: Buss 1 till
Fridhemsplan, tunnelbana till Skanstull, buss 74 mot Sickla (49 min)
Alvik
Till Stora Essingen: Ersättningsbuss: Tunnelbana till Thorildsplan,
ersättningsbuss (5+6 min). Alternativ: Tunnelbana till Fridhemsplan, buss 1 (24
min)
Till Gröndal: Ersättningsbuss: Tunnelbana till Thorildsplan, ersättningsbuss
(5+10 min). Alternativ: Tunnelbana till Liljeholmen med byte vid Slussen, buss
133 (37 min).
Till Liljeholmen: Ersättningsbuss: Tunnelbana till Thorildsplan,
ersättningsbuss (5+18 min). Alternativ: Tunnelbana till Liljeholmen med byte
vid Slussen (26 min).
Till Årstaberg: Ersättningsbuss: Tunnelbana till Thorildsplan,
ersättningsbuss (5+34 min). Alternativ: Tunnelbana till Stockolms C, pendeltåg.
(28 min).
Till Gullmarsplan: Ersättningsbuss: Tunnelbana till Thorildsplan,
ersättningsbuss (5+49 min). Alternativ: Tunnelbana (23 min)
Till Sickla udde: Tunnelbana till Skanstull, buss 74 (34 min)
Alternativa resvägar från mellanliggande hållplatser till
bytespunkter till spårtrafik
Sickla kaj
Till Skanstull: Buss 74 (16 min)
Till Årstaberg: Buss 74 till Stockholms Södra. Pendeltåg till Årstaberg (32 min)
Till Liljeholmen: Buss 74 till Skanstull, tunnelbana till Slussen, tunnelbana till
Liljeholmen (32-38 min)
Luma
Till Skanstull: Buss 74 (12 min)
Till Årstaberg: Buss 74 till Stockholms Södra. Pendeltåg till Årstaberg (28 min)
Till Liljeholmen: Buss 74 till Skanstull, tunnelbana till Slussen, tunnelbana till
Liljeholmen (28-34 min)
Mårtensdal
Till Skanstull: Buss 74 (11 min)
Till Årstaberg: Buss 74 till Stockholms Södra. Pendeltåg till Årstaberg (27 min)
Till Liljeholmen: Buss 74 till Skanstull, tunnelbana till Slussen, tunnelbana till
Liljeholmen (27-33 min)
Linde
Till Gullmarsplan: Buss 144 (6 min)
Till Årstaberg: Buss 168 mot Östberga via Partihallarna, byte till buss 160 vid
Årsta torg (15 min)
Till Liljeholmen: Buss 144 till Gullmarsplan, tunnelbana till T-centralen,
tunnelbana till Liljeholmen (27 min)
Valla torg
Till Årstaberg: Buss 164 mot Södersjukhuset, byte till buss 160 vid
Åmänningevägen (14 min)
Till Liljeholmen: Buss 164 mot Södersjukhuset, byte till buss 160 vid
Åmänningevägen (28 min)
Till Gullmarsplan: Buss 164 (16 min)
Årstafältet
Till Gullmarsplan: Buss 168 (15 min)
Till Årstaberg: Buss 168 mot Gullmarsplan, byte till buss 160 vid
Åmänningevägen (10-16 min)
Till Liljeholmen: Buss 168 mot Gullmarsplan, byte till buss 160 vid
Åmänningevägen (25 min)
Årstadal
Till Gullmarsplan: Buss 160 från Sjövikstorget (23-27 min), alternativt: buss 160
från Sjövikstorget till Liljeholmen, tunnelbana till Slussen, tunnelbana till
Gullmarsplan (26 min)
Till Liljeholmen: Buss 145 eller buss 160 från Sjövikstorget (5 min)
Till Årstaberg: Buss 145 eller buss 160 från Sjövikstorget (8 min)
Trekanten
Till Liljeholmen: Buss 133 (4 min), buss 152 (8 min)
Till Årstaberg: Buss 133, byte till buss 160 i Liljeholmen (20 min) Alternativt
buss 152, byte till buss 134 i Liljeholmen (22 min)
Till Gullmarsplan: Buss 133 till Liljeholmen, tunnelbana till Slussen, tunnelbana
till Gullmarsplan (25-27 min)