Inbjudan_ Hardeberga_ 2017_03_12

Inbjuder till
Fältskjutning i Hardeberga stenbrott i Hardeberga
Samlingsplats: Hardeberga BK:s klubblokal (Se bifogad karta)
Söndagen den 12 mars, 2017
ARRANGÖR:
Malmö-Ystad Skyttekrets, grupp 1
EXPEDITION:
Klubblokalen Hardeberga BK, tfn tävlingsdagen 0734-44 33 25
(Kjell-Åke). Se bifogad karta sid 2 och 3 med GPS-koordinater.
TÄVLINGSLEDARE: Mikael Sollerhed, tfn tävlingsdagen 070-96 89 598
BANLÄGGARE:
Kjell Karlberg
BANANS LÄNGD:
Egen biltransport till stenbrottet, därefter ca 1 km till fots.
TÄVLINGENS
OMFATTNING:
Tävlingen omfattar 5 skjutstationer.
Tävlas om Förbundets Cup-, Division-, Fadder- och
Familjetävling samt Kretstävlingar som t.ex. cup-, fadder-, familjeoch poängpristävlingar enligt respektive krets bestämmande.
FÖRANMÄLAN:
Görs på bifogade anmälningslista (glöm inte divisionslaget samt
M-Y Kretsens poängpris) och insändes till: Kjell-Åke Nordström,
Hästskovägen 8, 274 60 Rydsgård eller anmälan via E-post:
[email protected] Vid postanmälan, sänd med
fullt frankerat och adresserat kuvert för resultatlistan om den
önskas bli hemskickad.
OBS! SENAST DEN 1 mars, 2017 SKALL ANMÄLAN
VARA UNDERTECKNAD TILLHANDA. OBS: Anmälningar
efter denna dag räknas som efteranmälningar.
EFTERANMÄLAN:
I mån av plats i befintliga patruller fram till kl. 10.00.
AVGIFTER:
Alla klasser
100:Efteranmälningsavgift
20:Avgifterna insättes på pg 24 71 07-6 (Malmö-Ystad
Skyttekrets) i samband med anmälan. Märk talongen
”Hardeberga”.
STARTLISTOR:
Delges på IndTA2 och mejl till föreningarna.
RESULTATLISTOR: Delges på IndTA2 och mejl till deltagande föreningar.
SERVERING:
Servering kommer att finnas.
Arrangörerna hälsar alla skyttar välkomna till Hardeberga den 12 mars, 2017.
VÄLKOMNA
Kjell-Åke Nordström
0411-443 32
Sid 2
Hardeberga BK idrottsplats Hardeberga 393 Koordinater WGS 84 (lat, lon): N 55° 41.930', E 13° 18.011'
Samlingsplats
Sid 3
Samlingsplats