schema för torsdagar

Torsdagar på Träffpunkten Midgård 1
DATUM
PLATS
AKTIVITET
PRIS
ANMÄLAN
9/3 kl.14
Träffpunkten
Bingo
16/3 kl.14
Träffpunkten
5 kr/bricka Ingen anmälan
+ 20 kr fika
Kura skymning 20 kr fika
Ingen anmälan
23/3 kl.14
Träffpunkten
Bokläsarträff
20 kr fika
30/3 kl.14
Träffpunkten
Paketspel
6/4 kl.14
Träffpunkten
Bingo
70 kr.
Senast dagen
(paket &
innan
fika)
5 kr/bricka Ingen anmälan
+ 20 kr fika
13/4 kl.14
Träffpunkten
Påsklov
20/4 kl.14
Träffpunkten
Påsklov
Susanne Steinvall
Värdinna
ANTECKNINGAR
Direkt:
0490-25 75 21
Ingen anmälan