Dialog i parken - Göteborgs Stad

Trygg, vacker stad
Hållbar stad – öppen för världen
Hur vill du använda Aprilparken?
Vi ska rusta upp Aprilparken i Kortedala. För att vi ska kunna göra det så bra
som möjligt vill vi ha tips och idéer från dig.
Måndag den 13 mars kl. 16.30 är du välkommen till Hyresgästföreningens
lokal på Januarigatan 38. Vi kommer ta en promenad genom parken och
tillsammans funderar över vad som är bra med platsen idag och vad som kan
bli bättre. Vi ser fram emot att få träffa dig och höra dina tankar.
Har du några frågor kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter: 031-365 00 00 eller
mejla [email protected] och märk mejlet ”Aprilparken”.
www.goteborg.se