här.

Välkommen till simhoppets Utvecklingskurs – Rotationer och skruvar
Temat på kursen är rotationer och skruvar och kommer bl.a. behandla biomekanik,
landövningar, vattenövningar samt passningsteknik på land och i vatten. Tränings- och
tävlingsplanering tas upp på kursen och Svensk simhoppnings utvecklingstrappa presenteras.
Kursen är öppen för alla som är minst 16 år men riktar sig främst till deltagare som redan
genomgått kurserna på nivå 1 i Simhoppets utbildningsstuktur. Läs mer här.
Tid:
Lördag den 6 maj kl. 9.00-18:30 och söndag den 7 maj kl. 9:00-16:00.
Obs. Tiderna är preliminära. Program skickas ut i samband med kallelse.
Plats:
Kursen hålls på Eriksdalsbadet, Hammarby slussväg 20 i Stockholm. Se karta här.
Kursledare: Hedvig Ekblom och Norah Nyblaeus
Kursavgift: 2 200 kr inkl. måltider inom programmet. Avgiften subventioneras med 1000 kr
från Idrottslyftet som betalas ut per automatik när deltagaren är godkänd.
Boende:
Boende erbjuds på Hotell Zinkensdamm, Zinkens Väg 20. Se karta här. Hotellet
ligger ca 2,4 km från Eriksdalsbadet. Del i dubbelrum kostar 850 kr per person och
natt. För deltagare som bokar boende i anmälan ingår middag lördag kväll.
Övrigt:
Medtag träningskläder för de praktiska passen, både på land och i vatten.
Anmälan:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/943169
Sista anmälningsdag är söndag 2 april.
Kallelse skickas via e-mail till antagna deltagare ca 3 veckor innan kursen.
För praktiska frågor kring kursen vänliga kontakta Nathalie Dahlqvist,
[email protected]
Svensk Simidrott
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
E-post: [email protected]
Org nr 80 20 02-9719
Bankgiro 168-8431
Plusgiro 5 24 94-2
svensksimidrott.se