Skärmtangentbord - Region Örebro län

Skärmtangentbord
Click2Speak är ett skärmtangentbord som du kan ladda hem gratis.
På hemsidan hittar du instruktioner för nedladdning.
Hemsida Click2Speak
Tangentbordet innehåller tangenter med flera olika kortkommandon.
Du kan själv välja olika inställningar och utforma tangentbordet utifrån
dina behov, såsom:
 Färg på bakgrund och bokstäver
 Teckensnitt
 Tangentbordslayouter som ABCD, QWERTY mm.
 Förstoring av tangenter när du för musen över tangenterna
 Automatisk klickfunktion
 Tangenter för höger-, dubbelklick och hållfast funktion.
 Ordprediktion (textförutsägelse) på flera olika språk.
Användarmanual finns i programmet.
Centrum för hjälpmedel
Region Örebro län
www.regionorebrolan.se/cfh