affischen

Barns och
spädbarns rop
Vi vill göra som Jesus och låta
barnens röster höras. (Matt 21:16)
Insamling till
BARN I ALLA
LÄNDER
13 februari – 12 mars
Bg 900–9903
Swish 123–421 68 91
Ange ”Bial”
som meddelande.
bial.efs.nu