Kvänum Innovation 68 sidor

ä k t h e t i a l lt
–––
authenicit y in e very thing
r a m e l a r t Vitbonad ek/White-polished oak, 4
r a m e l / c 1 3 Vitbonad ek/White-polished oak, 8
g r i p Valnöt/Walnut, 10
g r i p Rökt ek kaffe/Smoked oak coffée, 12
g r i p Rökt ek nougat/Smoked oak nougat, 14
b r a h e Alm/Elm, 18
b r a h e Rökt ek kaffe/Smoked oak coffée, 22
b r a h e a r t Rökt ek kaffe/Smoked oak coffée, 26
i n t r o / b r a h e a r t Alm/Elm, 30
i n t r o / b r a h e a r t Alm/Elm, 32
b r a h e Alm/Elm, 3 4
b r a h e a r t Askgrå/Ash grey 3 6
2
c 1 3 a r t / b r a h e Corian, 40
b r a h e Dimgrå/Misty grey, 4 2
b r a h e Dunvit/Soft white, 46
b r a h e Rökt ek kaffe/Smoked oak coffée, 48
l i n d ö Ren vit/Pure white, 52
l i n d ö Ren vit/Pure white, 54
3
l i n d ö Ren vit/Pure white, 56
l i n d ö a r t Ren vit/Pure white, 6 0
l i n d ö a r t Ren vit /Pure white, 64
3
l i n d ö Ren vit/Pure white, 62
ramel
Ramel är en heltäckande modell (22 mm) med smal ram.
Ramel finns med vitrin eller spegel av vackert ådrat trä
och kan med fördel kombineras med luckan Brahe som
underskåp.
Konstruktionen Art möjliggör en handtagslös lucka
och består i en skålad grepplist som är infräst i stommen.
Listen finns i olika material och kulörer.
Ramel is a full-covering model (22 mm) with a slender
frame. Ramel with glass doors or filling with wood can
be combined with the model Brahe.
Art is a handle free construction and created by a
cup-shaped strip which is mounted into the carcass. The
strip comes in a range of colours and materials.
4
Ramel/Art i vitbonad ek och
bänkskivor i Corian. På väggen en
nätt hylla i serien Intro.
Ramel/Art in white-polished oak,
worktops in Corian. Intro shelf on
the wall.
5
Ramel/Art vitbonad ek, bänkskiva i Corian.
Ramel/Art white-polished oak, worktop in Corian.
6
7
Ramel i vitbonad ek och köksö i C13 Art.
Ramel in white polished oak, kitchen island in C13 Art, composite.
8
9
grip
Grip är en slät heltäckande modell (22 mm) med integrerat
grepp. Grepplisten utgörs av en mjukt skålad urfräsning i
själva luckan. Grips handtagslösa lucka är lika enkel som
elegant.
Grip is a flat, full-covering model (22 mm) with an integrated grip. The grip is a rounded notch in the cupboard door.
This handle-free model is as simple as it is elegant.
10
Grip valnöt samt överskåp i Brahe
ren vit målad på ask, bänkskivor i vit
Silestone.
Grip walnut and wall cabinets in
Brahe pure white, worktops in white
Silestone.
11
Grip rökt ek kaffe med bänkskivor i Silestone och diskho från
Blanco. Väggpaneler i aluminiumlaminat. Vitvaror från Miele.
Grip smoked oak coffée with Silestone worktops and Blanco sink.
Aluminium laminate wall panels. Appliances from Miele.
12
13
Grip rökt ek nougat, bänkskiva
i Petra Grigia marmor.
Grip smoked oak nougat,
worktops in Petra Grigia
marble.
14
15
16
17
brahe
Brahe är en heltäckande lucka (22 mm) med dolda gångjärn
och öppningsvinkel på ca 110 grader. Den släta luckan
utmärks av grace och pondus. Finns med handtag eller
push-out som kan fås i elstyrd eller manuell variant med
inbyggd dämpning.
Konstruktionen Art möjliggör en handtagslös lucka och
består i en skålad grepplist som är infräst i stommen. Listen
finns i olika material och kulörer.
Brahe is a full-covering cupboard door (22 mm) with hidden
hinges and an opening angle of approximately 110 degrees.
The flat model is characterised by fortitude and grace. The
model is available with handles or with manual or electric
push-out, equipped with built-in abatement.
Art is a handle free construction and created by a
cup-shaped strip which is mounted into the carcass. The strip
comes in a range of colours and materials.
18
Brahe alm med push-out, bänkskivor i
Corian och vitvaror från Gaggenau.
Brahe elm with push-out, worktops in
Corian and appliances from Gaggenau.
19
Brahe alm. Bänkskivor och stänkskydd i
Corian, vitvaror från Gaggenau.
Brahe elm. Worktops and splash panel in
Corian, appliances from Gaggenau.
20
21
Brahe rökt ek kaffe med bänkskivor i Silestone
och rökt ek, vitvaror från Gaggenau.
Brahe smoked oak coffée, worktops in Silestone
and smoked oak, appliances from Gaggenau.
22
23
24
25
Brahe/Art rökt ek kaffe, bänkskivor i grå
Bohusgranit.
Brahe smoked oak coffée,worktops in grey
granite from Bohus in Sweden.
26
27
28
29
Intro, både innovation och retro på en och samma
gång. Ett modernt kök i träslagen alm och ek. Detaljer
är låg sockel, listverk i trä och smäckra pelare mellan
skåp och i hyllplan. Intro kombineras med Ramel,
Brahe och Grip.
Intro, both innovative and retrospective at the same
time. A modern kitchen in wood, elm and oak. New
details such as a low plinth, wooden moldings and
graceful pillars between the cabinets and in the shelves.
Intro can be combined with Ramel, Brahe and Grip.
30
31
Intro, modellerna Brahe och Ramel alm med Art list i alm, öppna
hyllplan och pelare mellan skåpen. Bänkskivor i granit Lemon Ice.
Intro, the models Brahe and Ramel elm with Art list in elm,
worktops in granite Lemon Ice.
32
33
Förvaringsmöbel med sittplats, allt i Brahe alm.
Storage and seating place in Brahe elm.
34
35
Brahe askgrå målad på ask med list i silver,
bänkskivor i marmor från Carrara, vitvaror från
Gaggenau.
Brahe ash grey painted on ash with list in silver.
Worktops in marble from Carrara and appliances
from Gaggenau.
36
37
38
39
C13/Art, luckor och bänkskivor i Corian, högskåp i Brahe
askgrå målad på ask. Vitvaror från Gaggenau.
C13/Art, fronts and worktops in Corian, high cabinets in
Brahe ash grey painted on ash. Appliances from Gaggenau.
40
41
Brahe dimgrå målad på ask, både med handtag och push-out.
Bänkskivor i Silestone Lagoon och vitvaror från Gaggenau.
Brahe misty grey painted on ash, both with handles and push-out.
Worktops in Silestone Lagoon. Appliances from Gaggenau.
42
43
44
45
Brahe dunvit målad på ask, tunna bänkskivor i
Silestone. Vitvaror från Gaggenau.
Brahe soft white painted on ash. Worktops in
Silestone and appliances from Gaggenau.
46
47
Brahe rökt ek kaffe och överskåp i Brahe ren vit,
bänkskivor i svart granit.
Brahe smoked oak coffée, worktops in black granite
and appliances from Ilve, Miele and Fjäråskupan.
48
49
50
51
lindö
Lindö är en slät och slank heltäckande modell (19 mm).
Finns med handtag eller push-out som kan fås i elstyrd eller
manuell variant med inbyggd dämpning.
Konstruktionen Art möjliggör en handtagslös lucka och
består i en skålad grepplist som är infräst i stommen. Listen
finns i olika material och kulörer.
Lindö is a flat and sleek full-covering model (19 mm).
It comes with handles or in the push-out version, either
­manual or electric with built-in abatement.
Art is a handle free construction and created by a
cup-shaped strip which is mounted into the carcass. The strip
comes in a range of colours and materials.
52
Lindö ren vit med bänkskiva i Corian,
vitvaror från Gaggenau.
Lindö pure white, worktops in Corian
and appliances from Gaggenau.
53
Lindö ren vit med bänkskivor, hylla och
väggpanel i Corian, vitvaror från Miele.
Lindö pure white and worktops in Corian,
appliances from Miele.
54
55
Lindö ren vit, tunna bänkskivor i Corian,
vitvaror från Miele.
Lindö pure white, thin worktops in Corian,
appliances from Miele.
56
57
58
59
Lindö/Art ren vit med mörk list, bänkskiva i
kalksten och vitvaror från Gaggenau.
Lindö /Art pure white with dark list, worktops
in limestone and appliances from Gaggenau.
60
61
Lindö/Art ren vit och vitbonad ask med vitmålad list,
bänkskivor i marmor från Carrara och vitvaror från
Gaggenau.
Lindö/Art pure white and white-polished ash, list
in white and worktops in marble from Carrara.
Appliances from Gaggenau.
62
63
64
Lindö Art målad ren vit och ek drivved, bänkskivor i kalksten från
Jämtland, vitvaror från Gaggenau.
Lindö Art pure white painted and oak driftwood, worktops in
limestone from Jämtland and appliances from Gaggenau.
65
modeller
models
Våra modeller i innovativ stil är indelade i två kategorier,
h­ eltäckande luckor samt luckor med integrerade grepp. I båda
fallen ligger luckorna helt utanför stommen och de har integrerad
dämpning. Gemensamt för dem alla är Kvänums typiska närvaro
av trä i inredningar, stommar och lådor.
Our innovative models are divided into two categories: full-covering
models and models with integrated handles. In both cases, the fronts
close completely outside the carcass and feature hinges with integrated
damping. A common trait of all the models is Kvänum’s distinctive
commitment to wood in furnishing solutions, carcasses and drawers.
ramel
grip
brahe, c13
lindö
h a m i l t o n,
björkö
66
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
composite
composit
novo
novo
laminate*
ash-grey painted
askgrå målad
n
n
n
n
n
n
c 13
n
björkö
hamilton
laminat*
pure white painted
n
n
n
ren vit målad
ash soot grey
ask sotgrå
ash pearl green
ask pärlgrön
n
ash smoky grey
n
n
ask rökgrå
n
ash ocean
n
ask hav
n
ash forest
n
ask skog
n
ash ash-grey
n
ask askgrå
n
ash misty grey
n
ask dimgrå
n
ash lime
n
ask kalk
n
ash sand
n
ask sand
n
ash soft white
n
ask dunvit
n
ash pure white
n
ask ren vit
walnut
oak, white-polished
n
oak
valnöt
n
rökt ek nougat
ramel
rökt ek kaffe
n
ek drivved
lindö
ek vitbonad
n
ek
brahe
ask vitbonad
elm
alm
grip
smoked oak nougat
The pages so far have given you a little taste of what our various
models have to offer. The table below presents a list of the m
­ aterials
and designs used for the various kitchens, including those not
shown in the pictures. Consider this simply an overview.
The skilled interior design specialists at our showrooms will be happy
to provide the advice and guidance you need.
smoked oak coffé
Sidorna du hittills tittat på har gett dig en aning om hur våra
olika modeller ser ut. Här följer en genomgång över vilka olika
material och utföranden de olika köken finns i, även sådana du
inte sett på bilderna. Tänk på att detta bara är en översikt.
Våra kunniga inredare i våra showrooms kan vägleda dig
och ge dig de råd du behöver.
oak, driftwood
versions
ash, white-polished
utföranden
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
* VI ERBJUDER LAMINAT I ETT OMFATTANDE FÄRGSPEKTRA. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA VÅRA SHOWROOM.
* WE SUPPLY LAMINATE IN A WIDE RANGE OF COLOURS. FOR ADDITIONAL INFORMATION, CONTACT OUR SHOWROOMS.
67
n
n
n
n
n
n
kökets hus
kvänum
Välkommen till vår huvudutställning Kökets Hus, beläget vid E20 mellan Skara och
Vara. Kökets Hus rymmer en 700 m2 stor utställning med ett 20-tal m
­ iljöer samt ett
välkomnande café där du kan smälta dina intryck.
Welcome to Kökets Hus, our main exhibition centre, which is located next to the E20
between Skara and Vara, in Sweden. Kökets Hus comprises a 700 m2 exhibition featuring
20 or so displays, along with a welcoming café, which is the perfect place to muse on all
your impressions.
köke t s hus, bystorp, 535 92 kvän um, sweden.
tel:+46 512 298 90
THE COLOURS IN THIS CATALOGUE ARE SHOWN AS CLOSE TO THE REAL COLOURS AS PRINTING TECHNOLOGY ALLOWS.
© KVÄNUM KÖK AB. PRODUCTION: SEHÉLER NETWORK AB. PHOTOGRAPHY: JOHAN EKSTAM, PETER PHILLIPS. PRINTING: GÖTEBORGSTRYCKERIET.
68