Läs mer i inbjudan

Inbjudan till kostnadsfri konferens
Krogar mot Knark är ett nationellt nätverk som genom samverkan med polisen
och kommunen arbetar för att minska och försvåra hantering och användande av
narkotika i krogmiljö.
Haninge och Nynäshamns kommun bjuder in samtliga krögare som vill delta i arbetet till en
konferens och utbildningsdag i metoden Krogar mot Knark. Vi vänder oss till krogens
nyckelpersoner så som ägare, serveringsansvariga samt dörrvärdar och dörrvakter.
Datum & tid: 27 mars klockan 09.00-16.30.
Plats: Quality Hotel Winn Rudsjöterrassen 3A, 136 40 Handen
Anmälan: Senast 10 mars till [email protected] med för- och efternamn, arbetsplats samt
om specialkost önskas.
Övrigt: Under dagen bjuder vi på för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Program
 Krogar mot Knark – vinster och utmaningar och hur man blir certifierad





Narkotikasituationen i Haninge kommun samt tecken och symtom på drogpåverkan
Rättsregler och medicinska effekter
Konflikthantering och forumspel kring olika situationer med narkotikainslag
Policyarbete – KMK
Övriga frågor.
Välkomna
Inger Dahlberg
Andreas Rosenblad
Haninge kommun
Lars Backelin
Lars-Göran Strid
Lokalpolisen Haninge/Nynäshamn
Kenneth Kollberg
säkerhetschef.
Nynäshamns kommun