16 maj, 2017 - Integrationsforum

Årets viktigaste konferens om rasism och högerextremism
16 maj, 2017
Citykonferensen lngenjörshuset, Stockholm
Spara 1000 kr!
Gäller t.o.m. 28 april
Talare:
Council of Europe :
Dani de Torres
Advisor
Project manager Anti-Rumours Strategy Global
Totalförsvarets forskningsinstitut:
Lisa Kaati, Doktor i datavetenskap
Katie Cohen, Psykolog
Botkyrka kommun:
Helena Rojas
Utvecklingschef
Hope Not Hate UK:
Dr Joe Mulhall
Senior Researcher
Borlänge kommun:
Helena Hermansson
Lärare
Projektledare Toleransprojektet Borlänge
Hope Not Hate UK:
Dr Joe Mulhall
Senior Researcher
Lär dig:
• Att minska antalet rekryteringar tillhögerextrema
grupper
• Beprövade metoder för att stötta unga i riskzonen
för radikalisering
• Att bemöta hatbudskap och stärka
motståndskraften i lokalsamhällen
• Hur högerextrema budskap sprids i digitala miljöer
och når olika samhällsgrupper
Kimmie Åhlén:
Före detta nazist
Botkyrka kommun:
Helena Rojas
Utvecklingschef
MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till personer
som arbetar med/inom:
- Skola
- Kultur och fritid
- Säkerhet
- Integration
- Socialtjänst
- Ideella organisationer
Arrangör:
www.integrationsforum.se
Högerextremism är på stark frammarsch i stora delar av landet och av de kommuner som anger att det existerar våldsbejakande
extremism i den egna kommunen så är högerextremism den mest förekommande enligt nationella samordnarens senaste
kommunkartläggning. De radikal nationalistiska rörelserna har sedan en tid stor närvaro på internet där de öppet rasistiska
ideologierna nu sömlöst tycks glida över i en mer allmänt accepterad högerpopulism.
Trenden i Sverige har sin motsvarighet runt om i Europa. De främlingsfientligas medvind visar att angreppen mot det
demokratiska samtalet och kränkningar av minoriteters grundläggande fri- och rättigheterna blivit ett framgångsrecept. Hur
möter vi denna oroväckande utveckling?
Insatser för att stävja våldsbejakande och antidemokratiska budskap har aldrig varit så viktiga som nu. På konferensen Forum
mot Rasism presenteras innovativa satsningar från Sverige och Europa i arbetet mot rasismen och vitmakt-miljöer.
Konferensens innehåll:
•
•
•
•
•
•
Dani de Torres berättar om Barcelonas framgångsrika arbete med att bemöta och motverka rykten med en
antiryktesstrategi som har utsetts till ”best practice” av Europarådet och spritts till mer än 20 städer världen över
Prisbelönta pedagogen Helena Hermansson från Borlänge kommun berättar om arbetet med Toleransprojektet i en
kommun där vit makt-rörelsen länge har haft en aktiv närvaro
Dr Joe Mulhall från Hope Not Hate i Storbritannien berättar om det framgångsrika arbetet med att motverka
högerextrema British National Party (BNP), strategier för motbudskap och stärka motståndskraften i lokalsamhällen efter Brexit
Sveriges mest etniskt blandade kommun, Botkyrka kommun, berättar om den interkulturella strategi som placerat
kommunen i framkanten i arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
Totalförsvarets forskningsinstitut presenterar en ny rapport om hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer och hur detta påverkar mediekonsumenter samt det demokratiska samtalet
Kimmie Åhlén är före detta nazist och kommer att prata om sin livsresa och de tankar som rör sig i huvudet på en ung nynazist när tvivlen börjar komma
Ta chansen och passa på att få konkreta och praktiska tips samt strategier för ert preventiva arbete, skapa värdefulla kontakter
och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet.
Kontakta oss och anmäl dig redan idag på [email protected] för att säkerställa din plats årets viktigaste konferens
om rasism och högerextremism.
Väl mött den 16 maj!
Mohamed Elmi
Senior projektledare Integrationsforum
e-post: [email protected]
telnr: 070-7240570
Varför ska du gå på Forum mot Extremism?
- Ta del av goda exempel på samverkan mellan kommuner och civilsamhället i det förebyggande arbetet mot
rasism och högerextremism
- Förstå drivkrafterna bakom ungdomars radikalisering och anslutning till våldsbejakande grupper
- Lyssna på utländska experter från Europa i det praktiska arbetet mot vitmaktmiljöer och högerextremism
- Lär dig att med dialog som metod för att förhindra våldsbejakande och odemokratiskt beteende
- Nätverka, knyta strategiska kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet
Sagt om våra tidigare konferenser om extremism:
“Kompetenta föreläsare berikade dagen och gav mig en bra helhetssyn inom aktuellt ämne, våldsbejakande
extremism”
Anders Olsson, Nässjö kommun
“Bra konferens med ett viktigt tema”
Stefan Anering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
“Bland de bättre konferenserna jag deltagit i, koncist och handfasta förslag”
Konstantia Karagiannaki, Varbergs kommun
www.integrationsforum.se
16 MAJ
08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen
EXPERTANFÖRANDE: Engelska
09.20 The Anti-Rumour Strategy for the Prevention of
Racism
The Anti-Rumour Strategy is a compehensive program that raises
awareness about the importance of countering diversity-related
prejudices and rumours that lay the foundations of racists attitudes.
Since its conception in 2010 it has been exported to more than 20
cities across the world to challenge stereotypes, prejudices and false
rumours about diversity issues and social groups.
• Why is a comprehensive Anti-Rumour Strategy important to combat
unfounded but widespread rumours and misconceptions about
migrants and foreigners?
• How to launch awareness-raising campaigns and get citizens
proactively involved?
• Some of the city participants best and most effective practices
• How to build an Anti-Rumour Strategy in your city?
Dani de Torres, Advisor & Project manager of the Anti-Rumours
Strategy, Council of Europe
10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL:
10.50 Botkyrka kommuns interkulturella strategi i arbetet
mot rasismen
• Hur har satsningen på en Antirykteskampanj fungerat och fallit ut?
Lärdomar, framgångsfaktorer och förbättringspotential
• Så kan ni som organisation skapa ett forum för medarbetare att
diskutera interkulturella dilemman samt kritisk reflektera över egna
kulturella uttryck?
• Hur kan ni praktiskt verka för möten mellan invånare från grupper
som lever sida vid sida men är främmande och okunniga om
varandra?
12.30 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL: Engelska
13.20 Organize to challenge and defeat far right
extremism and hate
Hope Not Hate combines research with community organising and
grassroots actions to defeat hate groups and to build community
resilience against extremism. Hope Not Hate can take big credit for
the collapse of the far-right British National Party’s (BNP) thanks to
its successful campaigning and community organising in 2010.
• How do we proactively campaign and educate the public about
hate groups and counter racism in the public sphere?
• How do we provide positive antidote to build community
resilience against far right extremism at a national and grassroots
level?
• Which methods and practical strategies have proved most
efficient in challenging and engaging groups that promote hate and
fear?
• How do we meet the challenges following Brexit?
Dr Joe Mulhall, Senior Researcher, Hope Not Hate UK
14.20 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL:
14.40 Toleransprojektet - när konflikter kommer in i
skolan
• Så har vi strukturerat Toleransprojektet för att stärka ungdomars
motstånd mot destruktiva beteendemönster
• Så har vi med Borlängeperspektivet främjat möten mellan
ungdomar med olika kulturell bakgrund för att diskutera djupa
frågor kring demokrati, ansvar och fördomar
• Hur kan skolan undervisa i konfliktfyllda ämnen i en tid när
extremism, populism och polarisering ställer krav på att lärare inte
backar från undervisning i kontroversiella frågor?
Helena Rojas, Utvecklingschef , Botkyrka kommun
Helena Hermansson, Lärare & Projektledare Toleransprojektet ,
Borlänge kommun
Som Sveriges mest etniskt blandade kommun finns Botkyrka kommun
i framkanten av det interkulturella arbetet. Helena Rojas berättar om
Botkyrka kommuns interkulturella strategi i arbetet mot rasismen.
Prisbelönta pedagogen Helena Hermansson från Borlänge
kommun berättar om arbetet med Toleransprojektet i en kommun
där vit makt-rörelsen länge har haft en aktiv närvaro.
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT:
11.40 Hatbudskap i digitala miljöer ett hot mot det
demokratiska samtalet
De radikal nationalistiska rörelserna har en stor närvaro på internet
där de öppet rasistiska ideologierna sömlöst tycks glida över i
en mer allmänt accepterad högerpopulism. Genom att förstå
hur högerextrema budskap sprids i digitala miljöer och når olika
samhällsgrupper kan vi också värna det demokratiska samtalet. I
en ny rapport från FOI undersöks hatbudskap och våldsbejakande
extremism i digitala miljöer.
• Vad är det som utmärker propagandan, tankegodset och jargongen i
våldsbejakande radikal nationalistiska digitala forum?
• Hur ser det egentligen ut på nätet både internationellt och
nationellt?
• Vad menar man egentligen med radikalisering från ett psykologiskt
perspektiv? Vad erbjuder radikala grupper och kan vi erbjuda något
bättre?
Lisa Kaati, Doktor datavetenskap, Totalförsvarets
forskningsinstitut
Katie Cohen, Psykolog, Totalförsvarets forskningsinstitut
PERSONLIGA ERFARENHETER:
15.30 Vägen ut ur högerextrema miljöer: När tvivlen börja
komma
Kimmie Åhlén, idag brottsförebyggande antirasist, är före detta
nazist och kommer prata om sin livsresa och vad det var som
gjorde att han till slut valde att ta sig ur de kriminella och nazistiska
kretsarna. Vi får följa med på hans resa från barn till vuxen i en
värld kantad av våld, rasism och främlingsfientlighet. Kimmie Åhlen
arbetar idag som ungdomssamordnare och är aktiv i arbetet att
stävja uppkomsten av våldsbejakande extremism främst ur
vit-maktmiljön.
Kimmie Åhlén, Tidigare nazist
16.15 Ordföranden avslutar konferensen
Spara 1000 kr!
- Gäller t.o.m 28 april
- Ange “2för1” som bokningskod
Integrationsforum - mötesplatsen för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald
Anmäl dig till Forum mot Rasism:
Forum mot Rasism: 16 maj 2017
www.integrationsforum.se/anmalan
Konferenslokal:
Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-613 81 00
[email protected]
Tel: 070-7240570
Priser
Forum mot Rasism bokning senast 28 april
Forum mot Rasism bokning efter 28 april
Konferenskalender våren 2017:
Forum om Återvändande Forum mot Rasism
Mångkulturella Bostadsområden
Pris
SPARA
3990 kr
4990 kr
1000 KR
27 april
16 maj
18 maj
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och kurser inom integration, flyktingmottagning och mångfald.
Forum mot Extremism arrangeras utav Integrationsforum.
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.
www.integrationsforum.se