Till dig som omhändertagits av polisen med stöd av LOB

Till dig som omhändertagits
av polisen med stöd av LOB
EN INFORMATIONSFOLDER UTFORMAD I SAMVERKAN MELLAN POLISEN,
REGION GÄVLEBORG OCH KOMMUNERNA I GÄVLEBORGS LÄN.
regiongavleborg.se
Hej!
NÅGRA FRÅGOR DU KAN FUNDERA ÖVER…
Att du omhändertagits med stöd av
Lagen (1976:511) om omhändertagande av
berusade personer m.m. (LOB), har skett med
anledning av en eller flera av följande tre
anledningar:
• Har du försökt dra ner på ditt alkoholkonsumtion eller
användning av annat berusningsmedel?
• Kan du känna dig irriterad om någon kritiserar dina alkoholvanor eller din användning av annat berusningsmedel?
• Har du någon gång haft skuldkänslor för att du druckit
alkohol eller använt annat berusningsmedel?
• Har det hänt att du druckit alkohol (öl, vin, sprit eller annat)
• Du har inte kunnat ta hand om dig själv.
• Du har antagits utgöra en fara för dig själv.
• Du har utgjort en fara för någon annan.
I alla dessa scenarion har alkohol eller annat berusningsmedel förekommit i någon grad.
Information om att du omhändertagits av Polisen med stöd
av LOB kommer att skickas till Vapenregistret och Transportstyrelsen, men kan även komma att skickas till din kommuns
Socialtjänst.
Om du är förälder med hemmavarande och minderåriga barn
har en orosanmälan gjorts till i din kommuns Socialtjänst.
Ovanstående innebär att du kan bli kontaktad av någon av
dessa myndigheter inom kort.
eller använt något annat berusningsmedel (tabletter,
narkotika eller annat) för att komma igång på dagen, eller
för att bli av med en baksmälla?
Om du svarar JA på en eller flera av dessa frågor kan det innebära att du behöver se över dina vanor, kanske minska din
konsumtion och i vissa fall sluta helt. Detta kan du självklart
göra på egen hand eller via någon frivilligorganisation, men
det finns alltid någon i din kommun som kan erbjuda samtal
om vilket stöd och den hjälp du kan behöva.
Om du tror dig behöva medicinsk hjälp att bryta en långvarig alkoholkonsumtion eller ett användande av något
annat berusningsmedel kan du även kontakta någon av
Region Gävleborgs beroendemottagningar.
Om du är intresserad att söka mer information kan du bland
annat använda 1177 som sökord i en webbläsare.
På hemsidan skriver du ”riskbruk” i sökrutan.
Där hittar du adress och telefonnummer till din närmaste
beroendemottagning, men det går även bra att ringa dem
via Region Gävleborgs växel 026–15 40 00.
Om du vill prata med en socialsekreterare eller alkoholoch drogterapeut kan du ringa din kommunväxel för att
bli kopplad rätt:
Bollnäs kommun
Gävle kommun
Hofors kommun
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ockelbo kommun
Ovanåkers kommun
Söderhamns kommun
Sandvikens kommun
0278–250 00
026–178 000
0290–290 00
0650–190 00
0651–180 00
0652–360 00
0297–555 00
0271–570 00
0270–750 00
026–240 000
Tveka inte söka hjälp om du tror dig behöva detta!
regiongavleborg.se
Produktion: Region Gävleborg, kommunikationsenheten, 2016-12.
Region Gävleborg
026-15 40 00, vxl