IANSEO-utbildning i Helsingborg 26 mars

Skånes Bågskytteförbund
inbjuder till
IANSEO Grundutbildning
Söndagen den 26 mars klockan 09.00 – 16.00
Plats:
Idrotten Hus, Helsingborg, Konferens Gröna rummet
(Mellersta Stenbocksgatan 10)
Kursledare: Fredrik Larsson och ev. Mikael Lund från SBF:s IANSEO-grupp
Agenda:
Uppsättning av tävling
Anmäla skyttar
Skjutkort etc.
Resultat
Rapportering
Avgift:
50:- Priset inkluderar fika, dock tillkommer lunchen till ett
självkostnadspris. Avgiften sätts in klubbvis på SkBF:s plusgiro
43 22 08-7 senast 21 mars.
Materiel:
Egen dator medtages där IANSEO redan är installerat
Ladda ner program/manual/videoguider på www.ianseo.net
I programmet kan man välja svenska som språk och svenska
tävlingsronder.
Manual och videoguider finns på engelska.
Anmälan: Senast den 21 mars till Kayh Andersson på tel. 070-6782969
eller via mail: [email protected] (gärna klubbvis)
Anmälan är bindande och gäller om anmälningsavgiften är betald.
Deltagarantalet är begränsat till två personer per klubb.
Välkomna!