2017-03-08 Onsdagspimpel p\345 Grumsfjorden

Onsdagspimpel på Grumsfjorden d. 8 Mars 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Siw Svensson
Leena Varis
Charlie Malmgren
Rolf Axelsson
Sten Rickardsson
Bo Nilsson
Mikael Andersén
Ove Gill
Jack Frode Pettersen
Sven-Erik Holmberg
Östen Gustafsson
Gittan Larsson
Rolf Skoglund
Maj-Britt Nilsson
1635
3884
6869
5237
1937
4651
2070
902
2355
1767
2689
1524
905
480
Anders Hedström
Kjell-Ove Jensen
Lennart Grääs
Saga Gustafsson
Billy Affelin
Karl-Erik Tomasson
Per-Erik Sjöqvist
Taito Varis
"Bella" Jansson
Jan Eriksson
Robert Sjöberg
Monica Högman
Jarle Pedersen
Marianne Sundin
8875
4289
744
1913
4072
1290
1868
2548
1025
1309
155
273
867
1156
10510
8173
7613
7150
6009
5941
3938
3450
3380
3076
2844
1797
1772
1636