Kallelse till årsmöte 2017. Klicka här.

Hej alla medlemmar, supportrar och intressenter.
Årsmöte 2017
Välkomna till Målaskogs bygdeförening
Den
19 mars kl. 17:00
i
”Antiken”
Vi hoppas att ni har haft ett gott år och att det nya året blir lika bra eller bättre.
Vi var ganska aktiva under 2016 med vår badplats och det arbetet fortskrider under 2017.
Deltagandet på våra aktiviteter under året har också varit bra, mycket trevligt och gemytligt.
Vi hoppas att vi skall locka lika många deltagare på 2017 års aktiviteter.
Verksamhetsplan, stadgar och övrig information finner ni på vår hemsida. www.malaskog.se
Kom gärna med egna förslag på vad vi kan göra.
Kaffe och fralla serveras.
Ni är alla hjärtligt välkomna och vi hoppas att ni har möjlighet att medverka.
Glöm ej att betala medlemsavgiften för 2017 – vi är väldigt beroende av denna inkomst för att
kunna hålla igång drift och aktiviteter.
Med vänliga hälsningar Målaskogs
bygdeförening
Styrelsen
www.malaskog.se