Marknadsmeddelande 54/17 54/17 - Information om

Marknadsmeddelande 54/17
54/17 - Information om företrädesemission Medfield
Diagnostics AB
Sista dag för handel i bolagets aktie, MEDF, med rätt till tilldelning
av teckningsrätter i emissionen är den 15 mars, 2017. Första dag
för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16
mars, 2017.
För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 4,00 sek per aktie. (1:3 á 4,00
sek)
Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 22 mars 2017 till och
med den 3 april 2017. Teckningstiden är den 22 mars 2017 till och med den 5 april 2017.
Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 22 mars 2017 fram till dess
att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Information om teckningsrätten:
Kortnamn: MEDF TR
ISIN-kod: SE0009722952
Oderboks ID: 134902
Första handelsdag: 22 mars 2017
Sista handelsdag: 3 april 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: MEDF BTA
ISIN-kod: SE0009722960
Orderboks-ID: 134903
Handelsperiod: Den 22 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos
Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Stockholm den 10 mars 2017
AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]