Resilient Community Skåne

Resilient Community Skåne
MÅNDAG 6 MARS 13.00 – 16:00
LUNCH KL12:00
BIOGASCENTRET, ÖSTERGATAN 58B, TRELLEBORG
PROGRAM
12:00
Gemensam lunch för dem som kan.
13:00
Välkommen
till
Trelleborg,
Torbjörn
Karlsson,
Kommunstyrelsens ordförande
Inledning Dolores Öhman, Regionråd, Region Skåne
Återkoppling – vad har hänt sedan sist, vad erbjuds
framöver samt omvärldsspaning.
•Smart City Expo, • Vejle, kommer till Skåne”, • Sustainable
City Conference. • Vad kostar det när staden är ur funktion?
• Från stad till region! • Förarlös trafik, •mm
13:45
Trelleborg - Kuststad 2025, utmaning med kustnära
översvämning
•Line Wedin Hansson, Hållbarhetschef och Charlotte
Lindström, Projektledare Kuststad 2025
14:15
Resilience by Design och Förarlös Godstrafik
- från utmaning till mervärde!
• Diskussion kring två utvecklingsidéer
15.15
Region Skåne – utmaningar och aktiviteter
• Värmebölja - Nu tar vi nästa steg. Peter Groth, Region
Skåne
15:45
Övrigt
16:00
Slut
VARMT VÄLKOMMEN!
Dolores Öhman Regionråd Regionsstyreslen, Ordförande Resilient Community Skåne
Eva Leth, [email protected] | Magnus Qvant, [email protected]