medborgarförslag - Skinnskattebergs kommun

Skin;,ka�
� mmun
Skinnskattebergs kommun
2016 -12- 1 3
Dnri?P..�9..: ..D:0.3:.:..�.9..L...
MEDBORGARFÖRSLAG
(Läs först anvisningarna under länken medborgarförslag)
Mitt förslag handlar om: (ämne)
Julbelysning/Dekoration
Mitt förslag är:
Jag tycker det vore trevligt om kommunen kunde sätta upp extra
julbelysning i tätorten, t ex efter centralvägen och torget. Det finns bl a fina
dekorationer som man kan sätta på befintliga lyktstolpar som lyser upp i december­
mörkret och ger extra julkänsla. Trevligt för oss som bor här men också för de som
besöker Skinnskattebergs kommun.
Borde också finnas i våra ytterområdens tätorter, t ex Riddarhyttan och Färna.